Samling på GE Healthcare om opplæringsansvarlige i bedriften

GE Healthcare har god erfaring med opplæringsansvarlige i bedriften, for å sørge for at lærlinger får fullgod opplæring. Forrige uke arrangerte de samling for andre bedrifter i Eyde-klyngen for å dele av sine erfaringer.

- GE Healthcare presenterte sitt nye prøveprosjekt der de prøver å systematisere opplæringsløpet for lærlinger, hvor de har halvtårsperioder med avsluttende prøver, sier Nadia Handeland, fagansvarlig i Eyde-klyngen.

Kompetanse og opplæring satt i system

- Jeg synes det var en lærerik og trivelig samling på Lindesnes forrige uke. For Morrow er kompetanse og opplæring satt i system helt kritisk i framtiden da vi blir mange ansatte. Vi vil ha behov for gode opplæringsprogrammer både for internt ansatte, men også for å sørge for god nok opplæring til de lærlinger som skal ta fagbrev hos oss. Opplæringsgruppen i Eyde-klyngen består av erfarne og meget kompetente folk som gjerne deler gode erfaringer videre. Spesielt vil jeg trekke frem villigheten til å jobbe sammen på tvers av bedrifter for å satse på og vise at industrien på Sørlandet er mangfoldig og interessant. Viktigheten av å gjøre oss attraktive sammen og tenke region er et samspill som vil være nødvendig for å tiltrekke nok talenter fremover, sier Siri Vimme Ribe i Morrow som deltok på samlingen.  

Les mer om Eyde-lærling her

Oversikt over faggruppene

Meld deg på vårt nyhetsbrev