Sidestrømskartlegging

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har vi kartlagt materialsidestrømmer fra 54 prosessindustri- og mineralbedrifter. Dette er i samarbeid med nasjonale og internasjonale eksperter for å finne nye bruksområder for disse materialsidestrømmene. 

Les kartleggingen av sidestrømmene her: Rapport 1, Rapport 2, Vedlegg rapport 2 og interessentkartlegging

Hør podcasten til Avfall Norge hvor Gunnar Kulia og Jorunn Voje forteller om sidestrømskartleggingen 

;