Ny verksdirektør ved Alcoa Lista

Tor Arne Berg blir Alcoa Listas nye verksdirektør når Grethe Hindersland går inn i rollen som Regional ABS Director.

PRESSEMELDING FRA ALCOA LISTA:

Midlertidig verksdirektør ved Alcoa Mosjøen, Tor Arne Berg, vil fra og med 1. november 2023 tre inn i rollen som verksdirektør for Alcoa Lista. Alcoa Lista sin nåværende verksdirektør, Grethe Hindersland, vil gå inn i rollen som Regional ABS Director.

Internasjonal erfaring

Grethe startet sin karriere i Alcoa i 2014 som elektrolysesjef ved Alcoa Lista og fikk senere internasjonal erfaring som verksdirektør for Alcoa Portland. Grethe har vært en leder innen ABS (Alcoa Business System) og vist kvaliteten ved systemet innen fokus på HMS, inkrementelle forbedringer, operasjonell stabilitet og operasjonelle og finansielle KPIer. Alcoa har derfor stor tillit til Grethes egenskaper som leder og hennes evne til å utvikle Alcoa i Europa.

 

Grethe starter i sin nye rolle som Regional ABS Director 1. november. Hun vil fortsette i rollen som landssjef (direktør Alcoa Norway AS) og styreleder for Alcoa Norway AS slik hun har gjort de siste fire årene.

Nøkkelposisjoner

Tor Arne Berg startet sin karriere ved Alcoa Lista i 2011. Han har holdt nøkkelposisjoner innen en rekke ulike operasjonelle arenaer blant annet visepresident for Alcoa sin Europeiske støperivirksomhet, verksdirektør for Alcoa Lista, verksdirektør for Alcoa Fjarðaál og midlertidig verksdirektør for Alcoa San Ciprián og Alcoa Mosjøen.

 

Tor Arne er høyt verdsatt i Alcoa og anerkjent som en dyktig fagperson med gode lederegenskaper.

 

Alcoa er ikke i tvil om at dette er de rette personene på rett plass til å fortsette arbeidet med å ta Alcoa i rett retning.

Utvikle støperiaktivitet

Alcoa benytter samtidig anledningen til å takke Jan Werner Hansen for hans betydningsfulle bidrag som ABS leder for Europa samtidig som han har holdt posisjonen som leder for den globale COE-avdelingen for støperivirksomhet. Alcoa ser spennende muligheter i å utvikle vår støperiaktivitet og Jan Werners dedikerte fokus mot dette disiplinen vil uten tvil være en styrke for Alcoa når vi skal maksimere verdien av vår støperivirksomhet.

 

Slik tidligere annonsert er det Jesús Maroño som blir verksdirektør ved Alcoa Mosjøen. Han overtok stillingen 4. oktober 2023.

 

Alcoa er overbevist om at den nye organisasjonsstrukturen vil være en driver for operasjonell fremragenhet og hjelpe oss å nå våre målsetninger i det vi søker å omdanne det rå potensialet til ren praksis.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
HR