Pål Runde fra Eyde-klyngen/Battery Norway (foran t.v) og Yves Preibisch fra Technologieförderung Münster GmbH signerer avtalen. 
Bak fra ventre: Kristin Skofteland (Beyonder), Jan Børge Sagmo (ZNL Energy), Matthias Günnewig (Technologieförderung Münster GmbH) og Saredin Seine (Seine Batteriesysteme)
Pål Runde fra Eyde-klyngen/Battery Norway (foran t.v) og Yves Preibisch fra Technologieförderung Münster GmbH signerer avtalen. Bak fra ventre: Kristin Skofteland (Beyonder), Jan Børge Sagmo (ZNL Energy), Matthias Günnewig (Technologieförderung Münster GmbH) og Saredin Seine (Seine Batteriesysteme)

Battery Norway signerte intensjonsavtale med Tyskland

Battery Norway og Technologieförderung Münster GmbHTFM signerte tirsdag en intensjonsavtale på det Tysk-norske kontoret i Oslo, angående samarbeid i batteriverdikjeden.

På turen til Norge besøkte også den tyske delegasjonen Vianode, Glencore Nikkelverk AS, Morrow Batteries, Universitetet i Agder (UiA)  og Eyde-klyngen.

Viktig med nært samarbeid

- Et nært samarbeid med tyske aktører innenfor batterier og batteriverdikjeden er viktig av flere grunner. Med de store endringene som elektrifiseringen og det grønne skiftet medfører for begge landene, er samarbeid viktigere enn noen gang. Spesielt vil jeg kanskje nevne tysk bilindustri og omleggingen til batteridrevne biler som nå Tyskland nå står midt opp i, sier Pål Runde, leder av Battery Norway.

Batterikjemi og resirkulering

Han mener Norge og Tyskland har begge mye å vinne på et nært samarbeide innenfor blant annet produksjonsteknologi, batterikjemi og resirkulering av batterier. - Råmaterialer og videreprosessering av disse til batterimaterialer er også et viktig område for samarbeid. Tyskland er dessuten et land hvor vi har lang og god erfaring med samarbeid innenfor forskning og innovasjon, for eksempel gjennom EU-programmer, sier Runde.

For Battery Norway er intensjonsavtaler som dette et naturlig skritt i oppfølgingen av det Norsk-Tyske partnerskapet som ble lansert tidligere i år hvor (rå)materialer og batterier ble pekt ut som et eget område.

- Når det gjelder konkrete samarbeidsprosjekter, er det viktig at disse er initiert av og drives frem av industrien og bedriftene, sier Runde.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev