- For å lykkes er vi helt avhengig av kompetanse

BattKOMP-prosjektet er inne i sin 2.fase, og det kommer enda tydligere frem hvor viktig det er å tenke landslag - at vi må bygge opp kompetansen over hele landet, og på alle nivåer, men aller først ved fagskolene. 

- For å lykkes er vi helt avhengig av kompetanse. Riktig kompetanse og spesialisert kompetanse. Det er nøkkelen til en grønn fremtid, med en batterinæring som skaper arbeidsplasser, kutter utslipp og bidrar til et bærekraftig samfunn, samtidig som vi øker eksportinntektene våre, sier Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), som innledet BattKOMPs lansering av prosjektets 2.fase onsdag.

Se sendingen her

Vestre minner samtidig om at vi må gire opp tempoet, skal vi lykkes å bli en global produsent i hele verdikjeden.

- Vi vil sikre rammebetingelsene

- For Regjeringen er det en prioritet å legge til rette for storskala batteriproduksjon i Norge. Vi vil sikre rammebetingelser som gjør hele næringen i stand til å være internasjonalt konkurransedyktig og lede an, sier Vestre.

- Vi må også skape utdanningstilbud og karrieremuligheter som er attraktive for dagens unge. Derfor er BattKOMP-prosjektet så viktig, poengterer Vestre.

 

Bygge landslag

- Vi har blitt møtt med en fantastisk entusiasme og vilje til å bidra til det som vi i prosjektet har hatt som motto - vi må bygge landslag for batterikompetanse, sier Jonny Pettersen, utviklingsleder fra Fagskolen Viken.

- Når vi ser rapport 2, ser vi at det er et enda større behov for å tenke landslag, og samarbeid mellom både fagskoler og universitet og høyskoler, sier Gunnbjørg Tveiten Engehagen fra Fagskolen Agder. 

Odne Stokke Burheim, professor, NTNU og Tore Vehus, førsteamanuensis, UiA deltok også i panelsamtalen sammen med de to fra fagskolene. Panelsamtalen ble ledet av Marie Søraker-Sonesen fra Eyde-klyngen.

Utfordringer

Rapporten viser et stort kompetansegap mellom fagskolene. Dette gir store utfordringer i å møte behovet til industrien. 

- Antall studieplasser er en utfordring, sier Odne Stokke Burheim, professor ved NTNU.

Derfor har universitetet begynt å tilby små 2 studiepoengskurs, som også kan være aktuelt for studenter ved fagskolene.

- Jeg tror at hvis vi ser det sammen, så er det ikke så galt. Da tror jeg vi kan klare å tilby det som er nødvendig, sier Gunnbjørg Tveiten Engehagen, rektor ved Fagskolen Agder.  

Skaper god bredde

- Vi synes det er spesielt spennende der vi ser de som har en fagutdanning i bunn, kan gå videre og få tyngde på høyskolenivå. Det vil gi arbeiderene i fabrikken en bredde med tanke på å både utføre arbeid kvalitetsmessig, og samtidig som vi også kan bruke de samme medarbeiderne til å utvikle på høyt nivå, sier Lars Kvadsheim, visepresident HR & Sustainability - Operations, Freyr.

Han synes det har vært veldig morsomt å delta i BattKOMP, siden han ser at industrien og utdanningsinstitusjonene sammen kan legge til rette for en helt ny industri i Norge.

- Basisfinansieringen må bli bedre

Fagskolene poengterer at basisfinansieringen må bli bedre for å utvikle et godt nok tilbud. 

- Vi har jo sett at kompetanse er en svakhet, men det er jo en situasjon som de andre europeiske landene også er i. Om vi klarer å gjøre dette om til en mulighet, så ligger vi mye bedre an. Men vi må ha med offentlige institusjoner, sammen med industrien og utdanningsinstitusjonene, presiserer Lars Petter Maltby i Prosess21/Eyde-klyngen, som er med som deltager i prosjektet BattKOMP.

BattKOMP prosjektet ledes av Norsk Industri, i samarbeid med LO og Prosess 21.

Styret i BattKOMP-prosjektet består av:

  • Stein Lier-Hansen, Norsk Industri
  • Carla Botten-Verboven, Norsk Industri
  • Kenneth Sandmo, LO
  • Lars Petter Maltby, Prosess21 og Battery Norway (Eyde-klyngen)
  • Per Holdø, Kompetanseutvalget i Norsk Industri (Hydro)
  • Lars Kvadsheim, Freyr, (representerer bransjeforeningen Elektro og energi, Norsk Industri)
  • Lars-Tore Gellein, styret i Teknobedriftene, Norsk Industri (Siemens' batterifabrikk)
  • Sverre Panengstuen, Kompetanseutvalget i Norsk Industri (Intek)
Meld deg på vårt nyhetsbrev