Prosjekt for å få flere i arbeid

Samtidig som mange sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, trenger prosessindustrien stadig flere folk. Programmet "Flere i arbeid" som Næringsforeningen i Kristiansand og Kristiansand kommune presenterte på Elkem forrige uke, skal få ned andelen som er uten utdannelse og arbeid.

Hvilke muligheter som finnes for støtte til bedrifter og næringslivet som kan ta inn arbeidskraft som ellers ville falt ut av søkerbunken, skal programmet hjelpe med å finne. 

Det er spesielt relevant å rekruttere flere til yrkesfag, siden det også er et behov for dette i bransjen. I følge tall som ble presentert på møtet 7.juni, har 60 prosent av bedriftene problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft i regionen. 42 prosent av bedriftene har rekruttert utradisjonelt, som gjennom midlertidig ansettelse før en eventuell fast ansettelse. 

 

LEIDA og SOSIONOVA

GE Healthcare presenterte LEIDA-prosjektet - et rekrutteringsprosjekt hvor det blir gitt en midlertidig ansettelse, samtidig som kandidatene tar utdannelse og fagbrev, samt SOSIONOVA, som skal ha som hovedmål å kvalifisere folk for å få dem i arbeid – med samme mandat som dagens ENOVA har for miljøtiltak.  

Elkem fortalte også om deres engasjement for å få flere i arbeid og alternative løp til fagbrev som de legger til rette for, som for eksempel ungdom mellom 16-18 år, folk med rusproblemer eller lærlinger som ikke får lærlingplass.

Flere i arbeid

I tillegg ble programmet "Flere i arbeid" fra Kristiansand kommune og Kristiansand Handelskammer presentert. Programmet er under utvikling og pilotering – hvor det jobbes blant annet med å få folk som står utenfor arbeidslivet inn i arbeid.

Kine fra Vitensenteret Sørlandet presenterte også mange samarbeidsmuligheter.


Kontaktinfo til Flere i arbeid og NAV:
www.flereiarbeid.no


Flere i arbeid - fremtidens Agder
Vær ambassadør og inspirer andre bedrifter: Del bedriftens historie gjennom
holdningskampanjen (helena@nikr.no)

Meld deg på vårt nyhetsbrev