Jobber for et sosialt bærekraftig innenforskap

På lik linje med fokuset Enova har på bærekraftig miljø, har produktet SOSIONOVA fokus på et bærekraftig sosialt miljø på arbeidsplassen. Det er kanskje derfor Lindesnes har en rekordlav arbeidsledighet på kun 1,4 prosent. 

GE Healthcare i Lindesnes tok inititativ til å starte opp LEIDA-prosjektet, som har som mål å styrke rekrutteringen til bedriften.

- På GEHC Lindesnes er det nå 21 kandidater i prosjektet, og sammen med gode samarbeidspartnere i Lindesnes kommune, Karriere Agder, Mandal videregående skole, Agder fylkeskommune, opplæringskontorene og NAV, er det allerede nå tre som har bestått fagprøven som prosessoperatører. Det bekrefter at metoden utviklet i LEIDA virker i praksis, skriver artikkelforfatterne i en kronikk i FVN 21.august.

Meld deg på vårt nyhetsbrev