Hvordan ser norsk industri ut i 2050?

Klarer vi å levere det verden trenger, og samtidig ivareta miljøet, var det store spørsmålet under Norsk Industris og Eyde-klyngens fellesarrangement på Arendalsuka.

Les hva FVN skriver

De to klimapaneldebattene på Vitenbiten under Arendalsuka, hadde fokus på klimautfordringer og ressursknapphet som bare kan løses gjennom økt tilgang på fornybar energi og nye løsninger for transport. Både muligheter innen vindkraft, solkraft og ombruk av ressurser, ble trukket frem. En omstilling til en regenerativ industri og økonomi må til for å nå målene om nullutslipp innen 2050.

På scenen var Karoline Andaur (WWF), Karen Landmark (Greenstat), Marit Kittelsen (Eramet), Magnus Ankarstrand (Yara Clean Ammonia), Gyro Heia (SP), Sveinung Rotevatn (V), Espen Barth Eide (AP). Magnus Takvam (Altinget) var fasilitator.

Meld deg på vårt nyhetsbrev