Her har alle en tilknytning til fisk

Hvordan skape verdi ut av hele fisken, er visjonen til Iceland Ocean cluster. Nordic Circular Hub hadde sitt første fysiske møte på Island forrige uke.

Iceland Ocean clusters mål er å skape verdier og oppdage nye muligheter ved å koble sammen gründere, næringsliv og kunnskap fra marin industri. Eksempler på utnyttelse - og ikke minst økt verdi, er plaster til 4 800 USD per plaster til medisinsk bruk, kosttilskudd, vesker og mye mer.

Delte kunnskap

- Vi delte kunnskap på konferansen, og hadde i etterkant interessante møter med gründere som bidrar i skiftet fra en lineær til en sirkulær økonomi. Vi hadde også møte med Islands miljø- og energiminister om hvordan Island kan jobbe for å bli mer sirkulære. Arbeidet Iceland Ocean cluster gjør er en fantastisk start og med alle de dyktige gründerne som jobber med bærekraftige løsninger har vi tro på et mer sirkulært Island, sier Stine Skagestad fra Eyde-klyngen, som deltok på konferansen sammen med Christophe Pinck, også fra Eyde-klyngen.

Nordiske sirkulære muligheter

Representanter fra Norge, Finland og Danmark deltok på den to dager lange workshopen "Let`s go circular", sammen med Iceland Ocean cluster på Island denne uken for å diskutere nordiske muligheter innen sirkulærøkonomi. 

 

Om Nordic Circular hub

Nordic Circular hub er en plattform hvor erfaring – og kunnskap utveksles. Island, Danmark, Sverige, Finland og Norge er sammen i denne huben, som er ledet av Christophe Pinck fra Eyde-klyngen. Målet er å skape verdi av ubrukte ressurser og avfall, og lære fra hverandres erfaringer innen det sirkulære skiftet og en regional symbiose. 

 

Se mer fra konferansen her

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev