Har opprettet et hydrogenknutepunkt

Enova har tildelt investeringsstøtte til Everfuel og Greenstat på 148 millioner kroner for å realisere Hydrogenknutepunktet Agder. Investeringsstøtten skal gå til bygging og drift av et 20 MW hydrogenproduksjonsanlegg på Elkems industriområde på Fiskå i Kristiansand.

Samarbeid har vært en viktig faktor for å få til hydrogenknutepunktet, og Elkem og Glencore Nikkelverk er sentrale samarbeidspartnere i prosjektet.  

Det er inngått en intensjonsavtale med Elkem for leie av areal på Fiskå Industriområde, hvor det planlegges både et produksjonsanlegg og et distribusjonssenter for hydrogen. Lokasjonen på Fiskå er allerede ferdig regulert til industriformål og har tilstrekkelig tilgang på kraft. Elkem har i tillegg en eksisterende kai som kan benyttes for å forsyne skip med komprimert hydrogen. Nikkelverket kan på sin side dra nytte av biproduktet oksygen som brukes i den industrielle prosessen.

Kan spare store mengder energi

- Nikkelverk produserer i dag eget oksygen til intern bruk.  Vi kan spare betydelig mengder energi om noe av egen oksygenproduksjon kan erstattes med oksygen fra et nytt Greenstat Energy / Everfuel- anlegg lokalisert hos Elkem.  Utfordringen blir å finne en lønnsom måte å frakte oksygenet fra Fiskaa (Elkem) og til Nikkelverk, sier Nils Gjelsten, administrerende direktør i Glencore Nikkelverk.

Selger alt som produseres

- Holland-Norway Lines, FFS Marine og Arriva Shipping har alle signert intensjonsavtaler om et ønsket volum komprimert hydrogen til et angitt tidspunkt fra planlagt hydrogenproduksjonsanlegg på Fiskaa. Kristiansand er et logistikknutepunkt for flere selskaper, og dette gjør beliggenheten også attraktiv for samarbeidspartnere innen både landtransport og bygg- og anleggsbransjen. Her har blant annet Asko Agder og Implenia signert intensjonsavtaler om å ta i bruk hydrogen fra prosjektet, sier Torstein Thorsen Ekern, daglig leder i Greenstat Energy.

 

Produksjonen planlegges med oppstart i 2024. Dersom alle intensjonsavtalene med kunder resulterer i konkrete avtaler, vil Everfuel og Greenstat selge ut all hydrogenet som produseres for den første fasen. Det planlegges derfor også en fase 2 med et hydrogenanlegg på totalt 60 MW med mulig oppstart i 2027. Everfuel og Greenstat er sikre på at flere mulige kunder av hydrogen også vil komme til nå som man vet at hydrogen vil være tilgjengelig i Kristiansands-regionen.

Grønn maritim industri

– Norge er en energi- og skipsfartsnasjon og har gode forutsetninger for å lede an i teknologiutvikling for den grønne omstillingen. Hydrogen og grønn maritim industri er to av syv satsingsområder i veikartet for et grønt industriløft som regjeringen lanserer i dag. Enovas støtte på over en milliard kroner til fem hydrogenknutepunkter og sju hydrogendrevne skip støtter opp under dette grønne industriløftet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i pressemeldingen fra Enova.

 

- Det grønne industriløftet til regjeringen vil bidra ytterligere til utviklingen av hydrogen i Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i samme pressemelding.

Les pressemeldingen her

- Tar hydrogensatsing på alvor

- Dette er en stor dag! Ikke bare for Greenstat, men alle som arbeider for realisering av hydrogenprosjekter i Norge. Enova viser med disse tildelingene at man tar hydrogensatsingen på alvor, og at det tenkes helhetlig med tildelinger - både til grønn hydrogenproduksjon og muliggjørende teknologi i fartøyer, sier Greenstats Green Executive Officer, Vegard Frihammer.  

- Hydrogen egner seg bedre enn batteri når du skal frakte tungt og langt, så de utfyller hverandre, sier Thorsen Ekern om batterisatsing versus hydrogen. 

Med Enova-støtten vil Greenstat nå kunne selge hydrogendrivstoff til konkurransedyktige priser sammenlignet med fossilt drivstoff.

Hydrogenproduksjon er et av de 7 satsingsfeltene i det nye Veikartet for grønt industriløft

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev