Flere vil begynne på yrkesfag

Det er betydelig økning i antall elever som søker seg til yrkesfag fremfor studieforberedende fag i år. Og flere jenter enn tidligere ønsker seg inn på teknologi - og industrifag. 

Det er 2 300 flere søkere til yrkesfaglige utdanningsprogrammer enn til studieforberedende utdanningsprogrammer på vg1. Samtidig som antall søkere til teknologi - og industrifag har gått opp, har antall elever som ønsker å gå på helse -og oppvekstfag gått ned, sammenlignet med i fjor. 

Aldri vært flere jenter enn i år

Det er flere gutter enn jenter som søker seg til disse fagene, men de siste årene har det vært en økning i jenter som søker bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag. Det har aldri vært flere jenter som søker seg til disse utdanningsprogrammene enn i år, i følge Utdanningsdirektoratet.

 

 

- NHO Agder gleder seg stort over fremgangen av søkere til teknologi- og industrifag. Ekstra gledelig er det å lese at stadig flere jenter også får opp øynene for de mange yrkesmulighetene innenfor teknologi- og industrifag. Det betyr at rekrutteringsaktiviteter som bedriftsbesøk i regi av "Jenter og teknologi" og digital yrkesmesse med unge rollemodeller gir effekt. For bransjen betyr flere søkere et enda større mangfold av søkere til læreplass, noe som er svært viktig og gledelig, sier Anne Klepsland Simonsen, leder av NHO Agder.

 

 

Mange læreplasser i industrifag

For den enkelte ungdom anbefaler NHO at han/hun sjekker hvor det er ledige læreplasser før de velger retning på vg2. Det kan være lurt å snakke med faglærere på skolen og med opplæringskontor og/eller bransjen.  I møte med industrien nevnes oftest industriteknologi og kjemi-, prosess- og laboratoriefag som vg2-fag med mange ledige læreplasser i andre enden.  

Ved Sam Eyde videregående skole i Arendal har 78 søkt seg VG1 til teknologi - og industrifag. 

 

Ved Kvadraturen vgs. er det også teknologi - og industrifag.

Trenger også digital kompetanse

Men det er ikke kun fra teknologi - og industrifagene prosessindustrien trenger folk fra. En større satsing på automasjon og digitalisering, krever kompetanse også fra elektro og IKT-fag.

Til disse fagene er det stor interesse, og ligger på 3.plass i popularitet, med 5962 søkere på VG1. 

Det er i år 204 200 ungdommer som søker videregående opplæring i offentlig skole og lærebedrift. Det er 2 600 færre enn i fjor, i følge Udir.no. 

Les også: https://www.fvn.no/nyheter/okonomi/i/ALmx75/morrow-paa-skolebesoek-bombarder-oss-med-soeknader-vaer-saa-snill 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev