Derfor er Eyde-lederen med i den nasjonale referansegruppen

Helene Falch Fladmark er nylig oppnevnt til en av de ti nasjonale referansegruppene som skal være tett påkoblet utviklingen i Horisont Europa.

Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet er den gruppen som Eyde-klyngens daglige leder er med i.

- Vi i Eyde-klyngen har jobbet tett med EU i mange år og ser det som veldig viktig for norsk prosessindustri at vi tar aktivt del i de programmer og muligheter som ligger der. Denne gruppen vil være en arena der vi kan dele våre erfaringer og bidra til relevans for bedriftene, sier Helene Falch Fladmark.

Alle de ti referansegruppene til Forskningsrådet og Innovasjon Norge er tett påkoblet utviklingen av arbeidsprogrammene for de ulike delene av Horisont Europa. Disse gruppene skal også bidra til at norske aktører får bedre informasjon om utlysninger og satsinger i Horisont Europa.

Les mer her

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev