BattKomp: Fase tre er i gang

Prosjektet BattKomp er inne i sin tredje fase, og har nylig arrangert to "sprint-workshoper" for å stå bedre rustet i storsatsingen på batteri i Norge.

Workshopene danner mye av underlaget for det som skal anbefales innen kompetanse i regjeringens batteristrategi (regjeringen.no)

Trenger vi batterifaglig fordypning for yrkesfaglig utdanning, VG3? – og tiltak for attraktivitet og rekruttering med bred involvering? 30 eksperter fra yrkesfag, fylkeskommune, industri, Faglig Råd, NAV, Utdanningsdirektoratet, fagskole, opplæringskontor, KS, fagbevegelsen, Industriløft Battery Norway og Norsk Industri var samlet en hel dag på Telegrafen i Oslo for å drøfte disse spørsmålene.

Representanter fra universitets- og høyskolesektoren, fagskole, industri og fagbevegelse møttes også for å drøfte hvordan vi kan bygge opp kapasiteten for batterirelevant utdanning, og øke samarbeidet på tvers.

Siste sprint i BattKOMP 3 vil bli gjennomført i november, og tema på blokken for denne sprinten er "Norden som kompetansehub for bærekraftig batteriindustri".

Les mer på norskindustri.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Kjetil Tvedt i Norsk Industri med en egenprodusert låt om batterier
Kjetil Tvedt i Norsk Industri med en egenprodusert låt om batterier