Battery Norway i møte med Portugals næringsliv

Innovasjon Norge og Battery Norway hadde møter med en portugisisk delegasjon for å se på mulighetene for et handelssamarbeid.

rrangementet satte søkelys på næringslivssamarbeid innen følgende fire områder:

 1. Maritim teknologi
 2. Fiskeri og havbruk
 3. Energiressurser og bioteknologi
 4. Digital omstilling og Industri 4.0
Statssekretærer og ambassadører

Omtrent 50 bedrifter fra Portugal og Norge innen marint, maritimt, fornybar energi og digitalisering deltok i møtene. Også statssekretærer og ambassadører fra både Norge og Portugal var til stede. Pål Runde fra Eyde-klyngen og leder av Battery Norway var med på møtene,

Den portugisiske delegasjonen var ledet av sektretariatet for planlegging og sekretariatet for internasjonalisering. Her var også talsmann og CEO for det portugisiske handels - og investerings-byrået (AICEP), som akkurat nå åpner kontorer i Oslo. 

Vil øke næringssamarbeidet

Arrangementets mål var å øke næringssamarbeidet i marin og maritim sektor, og innen digitalisering og fornybare energikilder. Derfor ble selskaper med grønne, innovative og konkurransedyktige løsninger fra Norge og Portugal invitert. Målet er å styrke bilaterale næringslivssamarbeid innen utvikling, tilpasning, kommersialisering og skalering av løsninger fra begge land.

 

Investerer massivt i grønn omstilling

Portugal investerer nå massivt i grønn og digital omstilling, både fra nasjonalt budsjett og EU-midler. EUs gjenreisingspakke for Portugal (Recovery and Resilience Plan – Portugal 2030) består av 16,6 milliarder euro i investeringen gjennom anbud som skal kickstarte økonomien samtidig som at den skal gjennomføre Europas grønne giv. I flere av anbudene som nå rulles ut finnes gode samarbeidsmuligheter for norske virksomheter. Se de kommende anbudene på nettsiden for Portugal 2030.

Les mer på Innovasjon Norge

 

Deltakere i møtene: 
 • HE Secretary of State for Internationalization of Portugal – Bernardo Ivo Cruz (Ministry of Foreign Affairs)
 • HE Ambassador of Portugal in Oslo – Pedro Pessoa e Costa
 • Chairman & CEO of AICEP – Portuguese Trade and Investment Agency – Luís Castro Henriques
 • Board Member of AICEP – Madalena Oliveira Silva
 • Advisor to the Secretary of State for Internationalization of Portugal – Susana Tavares
 • Director for the Nordic Countries of AICEP – Luís Miguel Fontoura
 • Project Manager of AICEP Norway – Denil Pinto
 • Advisor EEA Grants and Economic Relations at the Norwegian Embassy in Lisbon – João Telha
 • Director EEA and Norway Grants at Innovation Norway, Magnar Ødelien
 • Senior Advisor at Innovation Norway, EEA – Rannveig S Gimse
Meld deg på vårt nyhetsbrev