Skal fortelle om veien videre for prosessindustrien

Årsmøtet til Eyde-klyngen byr på spennende innsikt fra noen av verdens fremste på sirkulær kapital.

Sirkulær kapital er den verdien som skapes av å jobbe på sirkulærøkonomisk måte. Omstilling i retning av en mer sirkulær økonomi, hvor ressursene i større grad enn i dag gjenbrukes til ny økonomisk aktivitet, vil dempe presset på knappe naturressurser og sårbare økosystemer, og bremse tapet av naturmangfold. Her er det prosessindustrien har mye spennende på gang. 

 

Veien fremover

Ludo Diels er en belgisk forsker som leder den strategiske arbeidsgruppen for det europeiske forskningspartnerskapet SPIRE  i dialogen med Europakommisjonen. Han vil fortelle om fremtidens prosessindustri i Europa og veien fremover, og er opptatt av hvordan vi kan få satt det sirkulære i system på en verdiskapende måte. 

Les mer

Sirkulær kapital

Hvordan kan et privat venture fond engasjere seg i det sirkulærøkonomiske skiftet? Arjune Shukla fra britiske Circularity Capital vil legge frem tilnærmingen og tanker for oss under det digitale årsmøtet du kan bli med på onsdag 24.mars. Circularity Capital er verdensledende i krysningspunket mellom sirkulær økonomi og finans, og mener dette må gå hånd i hånd for å lykkes. 
Det blir også mulighet å stille spørsmål.

- Det er penger å tjene på å være sirkulær. Da trenger du en dyp forståelse av det sirkulære for å få til dette. Eyde-klyngen ønsker å samarbeide med disse to som presenterer under årsmøtet, sier Christophe Pinck, EU-rådgiver i Eyde-klyngen.

 

Meld deg på årsmøtet her og få innsikt i prosessindustrien i EU og hvordan de tenker der

Meld deg på vårt nyhetsbrev