Eyde-klyngens strategisamling og årsmøte 2021

Tid: 24. mars 2021 - 14:00 - 18:00 |
Åpent for all
Sted: tba (både fysisk og digitalt)

Prosess21 er levert – hvordan kan Eyde-klyngen medvirke til å realisere ambisjonene. Vi får innspill og diskuterer i forkant av det formelle årsmøtet. 

PROGRAM 

  • Prosess21 – anbefalinger til industrien selv. Hvordan kan Eyde-klyngen ta dette videre ved Lars Petter Maltby
  • Kraft som grunnlag for industrivekst Kommentarer ved Helge Aasen og Steffen Syvertsen:
  • Hva betyr prosess21 for min bedrift og hva bør Eyde-klyngen gjøre. Kommentarer fra Eyde-klyngens medlemmer
  • The Future for European Process Industry ved Ludo Diels (Process4Planet/ VITO, Belgium), leder dialogen med Europakommisjonen fra europeisk prosessindustri
  • How to finance the circular industrial shift? Arjune Shukla, Circularity Capital (UK).
  • Prosess21 oppfølging allerede i gang: Sirkulær kartlegging som grunnlag for industriløft ved prosjektleder Gunnar Kulia
  • Eyde-klyngens svar: Vår nye strategi ved Helene Fladmark


Formelt årsmøte: Dagsorden og papirer sendes medlemmer senest en uke før møtet

Vi håper å kunne møtes fysisk, men møtet vil også kunne følges digitalt. Vi legger ut påmeldingslenke rett over vinterferien.  

 

 

Kontakt

helene@eydecluster.com