- Samarbeid i Norden = bærekraft

Nordmenn har samarbeid i blodet. Å komme fra et lite og historisk islolert land, gir en forståelse for uttrykket "jo flere dess bedre".  Ved å samarbeide med våre nordiske venner, kan vi bedre levere på bærekraft, i følge den siste artikkelen i The Explorer

- På et nasjonalt nivå ser vi et økende samarbeid innen batteriindustrien. Flere industriaktører, til og med konkurrenter, samarbeider, og flere industri-klynger etablerer seg, sier Nora Rosenberg Grobæk i Invest in Norway.

Lars Petter Maltby i Battery Norway/Eyde-klyngen er enig. 

- Vi ønsker å styrke alle de nordiske partnerne. Finland har råmateriale, Norge har grønn elektrisitet og en moden prosessindustri, og Sverige har et sterkt industrielt grunnlag. Ved å gå sammen, kan vi ta en posisjon i det europeiske markedet, sier han. 

- En sterk nordisk verdikjede er bra for alle de tre landene. Ved å samarbeide med våre nordiske venner, kan vi bedre levere på bærekraft, tilføyer Rosenberg Grobæk.

Et perfekt eksempel på nordisk samarbeid er HydroVolt, et EL-resirkuleringssamarbeid mellom Hydro og Northvolt, en svensk batterifabrikk.  Aluminium fra de brukte batteriene blir resirkulert og gjenbrukt av Hydro,  mens den "svarte massen" som inneholder lithium, mangan, nikkel og kobolt blir gjenbrukt i Northvolts batteriproduksjon.

Les artikkelen her: Super Bowl ad kicks off winning year for Norway’s battery industry

Se webinarene: Nordic Battery Thursdays

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev