Prosess21: Ekspertgruppe for kompetanse

Ekspertgruppen for kompetanse har vært ledet av Per Holdø i Hydro og arbeidet ble igangsatt i mars 2020. Her finner du rapporten.

- Norsk prosessindustri er i dag konkurransedyktig i et verdensmarked. En forsterket kompetanseutvikling kan bygge på mange viktige realiteter: Vi har et tett samarbeid mellom forskning og industri, vi har god deltakelse i internasjonale forskningsprosjekter, vi har en godt utdannet arbeidsstokk, operatører så vel som ingeniører, vi har et godt utviklet samarbeid innad i bedriftene mellom ledelse og ansatte – alt dette bidrar til å lykkes med både inkrementelle forbedringer og radikale innovasjoner skriver Lars Petter Maltby i  Prosess21s nyhetsbrev.

Om dette er et godt grunnlag for å møte fremtiden, er spørsmål som stilles i rapporten.

Last opp PDF av Prosess21s ekspertgrupperapport om kompetanse

Må ha mer robust og strategisk kompetansestyring

Utvalget foreslår tiltak med ulike adressater som må samspille over ulike tidshorisonter. Industribedriftene må ha en mer robust strategisk kompetansestyring og trepartssamarbeid.

- Produkt- og prosessinnovasjonsprosjekter må forsterkes og det bør etableres partnerskap for digital transformasjon. Videre må virkemiddelapparatets insentivering av kompetanseløft for prosessindustrien forsterkes. Arbeidet krever tett samarbeid og utvikling sammen med universitet og høyskoler, fylkeskommunene, fagskoler og videregående skoler. Samarbeidet mellom bedrift og tillitsvalgte er en nøkkel for å få til planmessig kompetanseutvikling. Enkeltpersoner og virksomheter må investere i egen kompetanseutvikling. Her er det viktig at bedriftene  påvirker sine ansatte gjennom å tilrettelegge og motivere, heter det i nyhetsbrevet.

Disse er i utvalget:

Utvalget hadde representanter for industri, universiteter, fagskole og fagforening. Rapport  fra ekspertgruppen ble presentert under den digitale industrikonferansen 16. desember 2020. Sintef Manufacturing ved Gaute Knutstad har vært engasjert som sekretariat.

 Prosess21 hjemmeside er oppdatert med tilgang til de ulike rapportene som danner grunnlag for arbeidet. Her kan du se film og opptak av overlevering.

Meld deg på vårt nyhetsbrev