Nikkelverket vil investere i mer hydrogen

Glencore Nikkelverk, som har produsert Hydrogen i Kristiansand i over 60 år, har besluttet å søke konsernet om investering for å oppgradere sitt produksjonsanlegg for produksjon av hydrogen for å kunne resirkulere batterier i større skala. 

Dette kom frem i en pressemelding fra Glencore Nikkelverk denne uken.

Hydrogengassen inngår allerede som en viktig innsatsfaktor i fabrikkens produksjonsprosess, og med en oppgradering av anlegget legger det til rette for en forventet vekst i forbruket av hydrogen i årene som kommer. Prosessene for resirkulering av batteriavfall, som er et vekstområde for Glencore Nikkelverk, krever blant annet økt forbruk av hydrogen. Økt hydrogenkapasitet er med
andre ord svært viktig for at Nikkelverket i enda større grad kan bidra til resirkulering av batterimaterialer.

- Gjør anlegget mer konkurransedyktig og bærekraftig

- Vi har tatt dette valget fordi vi ser dette som en veldig viktig investering i vårt anlegg, både med tanke på sikkerhet, effektivitet og lønnsomhet. Det vil gjøre anlegget enda mer konkurransedyktig på sikt. Det vil samtidig være en viktig brikke i konsernets og vår egen bærekraftsatsing, sier Nils Gjelsten, administrerende direktør ved Nikkelverket.


I beslutningsprosessen har Nikkelverket, som ønsker å bidra lokalt til et nullutslippssamfunn, vurdert muligheten for å investere i en større produksjonsenhet for å levere overskuddshydrogen eksternt.

 

Greenstat og Everfuel som partnere

Nikkelverket igangsatte prosjektet «Nikkelverk Hydrogen Forprosjekt 2021» for å se på mulighetene, og hvem som kunne være eventuelle samarbeidspartnere. Prosjektet ble tatt godt imot. Greenstat og Everfuel gikk inn som partnere for foredling av hydrogenet og for utvikling av kundegrunnlaget både i sjø- og landbasert mobilitet.

Koblingen mellom det interne produksjonsanlegget og et eksternt nedstrøms hydrogenanlegg ble imidlertid i dette tilfellet for kompleks og kostbart til at Nikkelverket og samarbeidspartnerne kunne realisere det. Men kundegrunnlaget er der, og uavhengig av løsningen inne på Nikkelverket. Arbeidet med alternative løsninger er allerede godt i gang i regionen.

 

Hydrogen viktig både maritimt og i tungtransport

- Det var spennende å se på muligheten for å levere eksternt. Integrasjon mellom eksisterende anlegg og ny ekstern installasjon er kompleks, og det viste seg å bli for kostbart å få til levering tilpasset våre industriprosesser og samtidig levere tørket og komprimert hydrogen eksternt. Vi har imidlertid stor tro på at hydrogen blir en viktig del av energibalansen både maritimt og i tungtransport,  sier Gjelsten videre.

Prosjektet ga likevel flere positive utfall, og Nikkelverket vil fortsette å engasjere seg for å bidra til det grønne skiftet. Krav til 0-utslipps kjøretøy og fartøy hos partnere har kommet for å bli, og hydrogen kan være en av løsningene til dette.

 

"Hydrogenknutepunkt Agder"


Prosjektet har bidratt til å skape et veldig positivt moment i hydrogensatsingen i Agder og til at flere ser på løsninger og samarbeid for å få til hydrogenproduksjon. Dette momentet vil Glencore Nikkelverk opprettholde og kjøre prosjektet «Hydrogenknutepunkt Agder» videre med uforminsket styrke.

- Vi er glade for at Nikkelverket deltar videre i denne satsingen, sier Torstein Thorsen Ekern i Greenstat.

- «Hydrogenknutepunktet Agder» vil få et noe justert oppsett hvor større deler av produksjonen nå planlegges for Kjerlingland, Langemyr og også andre mulige lokasjoner. Sammen med Everfuel og en rekke maritime-, tungtransport- og industrikunder, har vi avdekket et stort potensial for overgang til hydrogen som energibærer i regionen. Vi er trygge på at vi i prosjektet vil finne gode
løsninger for en effektiv hydrogenverdikjede i regionen, sier Ekern videre.

 

Vil bygge ut fyllestasjoner


- Vi i Everfuel har en nasjonal plan for å gjøre hydrogen tilgjengelig i markedet og bygge ut fyllestasjoner for hydrogen både til maritime og landbaserte anvendelser. «Hydrogenknutepunkt Agder» er en veldig spennende del av en slik plan, sier Helge Skaarberg Holen, ansvarlig for forretningsutvikling i Everfuel Norge.

Meld deg på vårt nyhetsbrev