Får 28 millioner til hydrogenbåt for oppdrett

Regjeringen gir 28 millioner til et hydrogenprosjekt som Greenstat tar del i. Resultatet skal bli Norges første hydrogendrevne oppdrettsbåt. 

De 28 millioner kronene kommer fra Pilot-E-programmet, som drives av Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Det er Moen Gruppen som leder prosjektet, og planen er å bygge en hydrogendrevet arbeidsbåt på Moen Verft i Nærøysund. Aktørene bak prosjektet har også planer om å bygge et produksjonsanlegg for hydrogen. Bak prosjektet står drivstoffleverandøren H2 Marine som er en del av Greenstat, forskningsinstitusjonen Sintef, kraftselskapet NTE og fornybarklyngen Renergy.

Har prosjektlederrollen

- Dette er først og fremst en veldig gledelig nyhet for H2 Marine og Greenstat som nå får den nødvendige drahjelpen fra Pilot E til å realisere dette spennende prosjektet. Greenstat vil ha prosjektlederrollen for utvikling av hydrogen-anlegget og fyllingen på land, mens Moen Verft utvikler selve båten, sier Torstein Thorsen Ekern i Greenstat.

Fartøyet skal etter planen settes i drift rundt årsskiftet 2023/2024.

- Vi i Greenstat håper og tror også at arbeidet med hydrogendrevne arbeidsbåter i Trøndelag kan overføres til tilsvarende prosjekter på Sørlandet. Utvikling av hydrogenløsninger for mellomstore fartøy i maritim sektor. Greenstat på Agder er allerede i gang med å se på slike løsninger også for maritim sektor på Sørlandet, tilføyer Thorsen Ekern.

 Satser også internasjonalt

Greenstat har i løpet av året ansatt flere nye ressurser innen hydrogen, og ser for seg å rekruttere et titalls nye ansatte i løpet av 2021.  De er klare til å levere grønne hydrogenprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt.

Greenstat er involvert på eiersiden i flere initiativer i Norge med formål om hydrogenproduksjon basert på fornybar energi. Selskapet har også fått støtte fra Innovasjon Norge til å igangsette en hydrogensatsing mot India

- Med et stadig økende politisk fokus på verdiskapning innen hydrogen, samt muligheter knyttet til eksport av norsk hydrogenkompetanse og teknologi, er Greenstat svært godt posisjonert til å ta del i den forventede veksten. Men infrastruktur knyttet til produksjon og distribusjon av hydrogen er kapitalkrevende og Greenstat vil måtte hente enda mer penger de neste årene, år det på nettsiden til Greenstat.  

- Sterkt voksende interesse

– Dette er et prosjektsamarbeid som kan bidra til å skape store ringvirkninger. Vi står midt en energirevolusjon innen transport på land, til havs og i lufta. Norge og norsk næringsliv har muligheten til å innta en internasjonal posisjon som leverandør av energiløsninger verden har behov for. Globalt er interessen for grønne løsninger som hydrogen sterkt voksende, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge, i Enovas pressemelding.

 

Enova skriver videre:

Gjennom dette prosjektet skal samarbeidspartnerne utvikle og realisere en hydrogenelektrisk arbeidsbåt til havbruksnæringen og en komplett løsning for fleksibel forsyning av grønt hydrogen som drivstoff. Involverte parter på sjøsiden er Moen Verft og Moen Marin og, samt Midtnorsk Havbruk som er oppdrettsselskapet som skal ta båten i bruk. Landanlegget realiseres i et samarbeid mellom H2 Marine og NTE Energi.

– Vi ser frem til å følge dette viktige pilotprosjektet. Dersom piloten lykkes, kan hydrogenteknologien på sikt også overføres til større brønnbåter og andre energikrevende fartøy og operasjoner til havs. Med hydrogen i samspill med batteriløsninger kan etter hvert hele driften av oppdrett til havs gjøres uten utslipp, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

– Det er gledelig at resultatene fra bevisst strategisk forskningssatsing på hydrogen nå materialiserer seg i gode løsninger som reduserer utslippene i maritim sektor og samtidig legger grunnlaget for grønn omstilling, sier fungerende administrerende direktør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev