Klyngelederne kommenterer meldingen fra NHO og LO

De to klyngelederne i henholdsvis Eyde-klyngen og GCE NODE, Helene Falch Fladmark og Tom Fidjeland kommenterer innholdet i meldingen fra NHO Og LO, som skisserer en felles energi - og industripolitisk plattform.

Meldingen heter «Felles energi- og industripolitisk plattform», og er utformet av NHO og LO i fellesskap.

– Behovet for CO2-fangst er stort og utfordringen passer perfekt for prosessindustribedriftene i Eyde-klyngen. Ellers mener jeg at realisering av disse industrielle mulighetene vil bety en mengde arbeidsplasser, på alt fra operatør- til ingeniørnivå. Mye vil være prosessindustri, mye kan også utvikles med base i dagens olje- og gassindustri, sier Tom Fidjeland, leder av GCE NODE til FVN 10.juni.

- Agder er godt posisjonert

– Prosess21-arbeidet, ledet av Lars Petter Maltby (fra Eyde-klyngen, red. anm.), er et viktig grunnlag for den felles plattformen som er utarbeidet mellom NHO og LO. Vi i Eyde-klyngen deler Toms synspunkt i forhold til at Agder er godt posisjonert. Vi jobber jo, som kjent, tett på mulighetene i batteriverdikjeden, og bedrifter er allerede i gang for å se på muligheter innenfor hydrogen (Glencore og Greenstat), kommenterer Helene Falch Fladmark, leder av Eyde-klyngen til FVN.

Hun håper også at regjeringen tar på alvor at fornybar energi skal gi grunnlag for utvikling av industri i Norge, og at dette forutsetter rikelig tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktig pris.

Les saken i FVN

Regjeringens "veileder"

Fredag kom  «veilederen» fra Olje- og energidepartementet, som omhandler blant annet tilgangen på rimelig og tilgjengelig fornybar energi, som er viktig for industrien i Norge.  

"Energisystemet må gjøre det mulig å skape verdier og arbeidsplasser gjennom produksjon og foredling av energi, og sikre energitilgang for alle til en akseptabel kostnad. Samtidig må hensynet til viktige miljøverdier ivaretas. Energisystemet må innrettes slik at det skaper mest mulig verdier for samfunnet, til lavest mulig kostnad", heter det i stortingsmeldingen "Kraft til endring — Energipolitikken mot 2030".

Den kan leses her

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev