Industrifagskolen: Klart for oppstart av Modul 1 og 2 i mai

I mai starter Industrifagskolen med to moduler - Modul 1 som tar for seg datafangst og beslutningsstøtte og Modul 2 som er innen bærekraft og forbedringsarbeid. Meld på aktuelle prosessoperatører til etter - og videreutdanningen.

Se introfilmene her: 

 

 

Her kan du se film om alle fire modulene:

Last ned brosjyren for bedrifter

Last ned brosjyren for studenter 

Meld deg på vårt nyhetsbrev