Illustrasjonsbilde: ThisisEngineering RAEng /Unsplash.com
Illustrasjonsbilde: ThisisEngineering RAEng /Unsplash.com

Får ufaglærte inn i et utdanningsprogram

Hovedtillitsvalgt og HR-sjef på GE Healthcare, Jan Øyvind Åvik og Bianca Wårøy, er i gang med et nytt utdanningsprosjekt hvor ufaglærte skriver en midlertidig arbeidskontrakt, med et klart mål om å fullføre fagprøven. Bedriften fikk nettopp Agderings kompetansepris blant annet for sitt samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

Nylig hadde FVN en større sak om GE Healthcares løft av ufaglærte. Les saken her

Denne uken fikk de Agderings kompetansepris. Les saken her

- Begge parter ble "vinnere"

- Prosjektet vårt "Det store samspillet", som digitalsjef Jens Kjos-Hansen og hovedtillitsvalgt Jan Øyvind Åvik,  startet opp, er forløperen til dette. Prosjektet handler om å få arbeidstakerne i  flytsonen i arbeidstiden. De som gikk på tidsbegrensede kontrakter uten formell kompetanse, skilte seg klart ut som utfordrende å få inn i flytsonen. Mye energi gikk med til å bekymre seg for fremtiden istedenfor å bruke energien i arbeidet. Da vi alltid vil ha noen på slike kontrakter fikk vi en utfordring i forhold til dette. Det som ble løsningen var å tilby tidsbegrensede kontrakter med så lang varighet at arbeidstakerne kan ta fagbrev i perioden. Dette øker muligheten for jobb hos oss samt at det gir mye større mulighet til arbeid annet sted om vi ikke kan tilby noe. Begge parter ble «vinnere» med denne løsningen. Vi som bedrift kan forhåpentligvis rekruttere fagarbeidere når vi har ledige faste stillinger og arbeidstakeren får et fagbrev i sekken som åpner muligheter for jobb flere plasser om det ikke skulle løse seg hos oss sier Bianca Wårøy, HR-sjef i GE Healthcare.

Allmøte med "apparatet"

Bedriften tok kontakt med industriforening i Lindesnes kommune og ordfører Even Tronstad Sagebakken for å jobbe videre med prosjektet.

- Begge parter tente på ideen og vi inviterte til allmøte i regi av industriforeningen. Her møtte hele «apparatet» lokalt opp fra Nav-sjefen, karriere Agder, Mindus, opplæringskontoret, Næringshagen, Mandal VGS, Fylkesmannens utdanningsavdeling, m.fl., forteller Wårøy.

- Dette sørger for at vi har alle gode krefter samlet og kan dra veksler på hverandres styrker og løse nær sagt alle utfordringer ved fagbrev for kandidatene, tilføyer HR-lederen. 

Tetter alle hullene

- Enkelt fortalt så gjør vi en realkompetansevurdering av alle og tetter de hullene som denne avdekker sammen med de som måtte ha nødvendig tilbud, sier Wårøy.

For tiden er det seks stykker ved GE som er inne i fagbrevprosjektet, hvor målet er at alle får fagbrevet.

- Det koster litt å sette seg inn i kjemi og prosess som fag. Men de får også mye av det i sitt faglige virke. For mange er det lenge siden de har vært på skolebenken, slik at vi må tilpasse farten for hver enkelt slik at alle kommer i mål, sier Wårøy.

Praksisen deres er også varierende. Noen mangler bare et halvt års praksis. Andre mer. På slutten vil de gjennomgå en praktisk fagprøve. 

- Hva får dere igjen for dette?

- Vi får igjen supermotiverte arbeidstakere med fagutdanning så det er ikke noen tvil om at det er oss som bedrift som tjener mest på dette prosjektet, sier Wårøy. 

Tar samfunnsansvar 

Hun mener dette er noe flere bedrifter allerede gjør. Å hjelpe ansatte gjennom fagprøven er gunstig for bedriftens kompetanseløft innad.  

- I Lindesnes er det nesten 30% i arbeidsfør alder som ikke har fått muligheten til å vise hva de er gode for. Vi ønsker derfor å jobbe for at bedriftene og NAV kan utvikle metoder som sørger for at flest mulig av disse får vist hva de kan og skaffet seg et papir på dette.

Det er utrolig gøy for oss å være med på å ta dette samfunnsansvaret, sier Wårøy.

Meld deg på vårt nyhetsbrev