- European Green Deal er avgjørende for norsk industri

- Toget går nå, og det er ekstremt viktig at vi er koblet på, sier Lars Petter Maltby, Eyde-klyngen, under regjeringens konferanse om hvordan Norge kan bidra i Europas grønne giv. 

Batterier, sirkulære verdikjeder og eksport av råmateriale er tre områder hvor det er spesielt viktig å være påkoblet EU og tett integrert i European Green Deal.

Berører mange områder

- Parallelt med utarbeidelsen av Prosess 21, har European Green Deal vokst frem. Vi så veldig fort at vi berører inn på mange områder som beskrives i European Green Deal. Europa er det viktigste markedet vårt. Og European Green Deal er viktig for oss, sier Maltby i sin innledning.

Inviterte til næringslivskonferanse

Regjeringen skriver på sin nettside følgende om konferansen:

"Det ligger store muligheter for norsk næringsliv og nye arbeidsplasser når Europa omstiller seg til en grønnere framtid. Regjeringen inviterer til en næringslivkonferanse om grønn omstilling av økonomien. EU-kommisjonens visepresident med ansvar for European Green Deal Frans Timmermans og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vil ha en samtale om hvilke muligheter som ligger i den grønne given." Konferansen ble innledet av utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Du kan se den her

Norge har et fortrinn

Norsk prosessindustri er de største produsentene av aluminium, silisium og manganlegeringer. Norge og EU har svært ulik produksjonsmiks, men har sammenfallende klimaambisjoner. ligger jevnt på industriutslipp, og står overfor samme utfordringer. Innen batteriverdikjeden, har Norge et komparativt fortrinn, både på grunn av tilgang på råmaterialer og fornybar energi.

Kartlegging av materialsidestrømmer

Maltby orienterte også om Eyde-klyngens pågående arbeid med å kartlegge materialsidestrømmer i industrien, med påfølgende nye forretningsmuligheter bygget rundt sirkulære materialsidestrømmer.

Les mer om dette her

Les også om Eyde-klyngens batteriprosjekter

Les rapporten til Prosess21

Meld deg på vårt nyhetsbrev