Biomasse danner grunnlaget for utslippskutt

Eyde-klyngen, Bellona og Norsk biokullnettverk arrangerte fagseminar om muligheter for biokull i norsk prosessindustri.

Her kan du se fagseminaret i sin helhet:

 

Alexandra Rassat fra Norsk Biokullnettverk innledet seminaret og Olaf Brastad fra Bellona ledet oss gjennom den 3 timer lange seansen, med innledere fra NIBIO (Simen Gjølsjø), Prosess21 (Lars Petter Maltby), Bellona (Lina Strandvåg Nagell), Elkem (Marit Dolmen), SINTEF Energi (Øyvind Skreiberg), Statkraft (Lorenzo Riva), Scanship AS (Pål Jahre Nilsen) og Deloitte (Anders Magnus Løken).

Ambisiøse mål

Norge har ambisiøse mål om å redusere sine utslipp, og EU legger strenge føringer for utviklingen av grønn industri i Europa. Hvilken rolle vil biokarbon spille i utviklingen av en grønnere norsk prosessindustri, og hvor langt er vi kommet på vei?

Å erstatte fossile karbonkilder med fornybart og bærekraftig biokarbon i metallurgisk prosessindustri fører til direkte utslippskutt. Samtidig vil økt etterspørsel og produksjon av biokarbon til industrien skape nye industrielle muligheter og arbeidsplasser innenfor bioøkonomien.

Utslippskutt

Men biomasse danner også grunnlaget for utslippskutt innenfor flere industrisektorer. Vil det være nok tilgjengelig biomasse for å dekke alles behov uten å gå på bekostning av bærekraft?


Dette var noen av spørsmålene som ble løftet fram da Norsk Biokullnettverk, Eyde-klyngen og Bellona arrangerte fagseminar om biokarbonets rolle for norsk prosessindustri. 

Her kan du laste ned presentasjonene:

Pål Jahre Nilsen

Lorenzo Riva

Øyvind Skreiberg 

Marit Dolmen

Lars Petter Maltby

Lina Nagell

Simen Gjølsjø

Meld deg på vårt nyhetsbrev