Helene Falch Fladmark, daglig leder av Eyde-klyngen, ønsker Fredrik Bringager i YI2 velkommen på korona-vis.
Helene Falch Fladmark, daglig leder av Eyde-klyngen, ønsker Fredrik Bringager i YI2 velkommen på korona-vis.

- Vil alltid være nye tanker her

YI2 og Innow vil sørge for at prosessindustrien henger med i den digitale utviklingen, lærer Lean og finner nye fornybare energiløsninger.  

- Siden vi må ut av bedriften når vi ikke er studenter ved UiA lenger, vil det alltid være nye tanker her. Vi sitter på veldig mye ny kompetanse. Teknologien endrer seg fort, og det som var nytt i går er ikke nødvendigvis nytt i dag, sier Fredrik Bringager, en av de to grunnleggerne bak studentbedriften YI2 - Young Industrial Innovators.

Bedriften Innow, som springer ut fra samme universitet, er drevet av både nylig ferdiutdannede og studenter. Daglig leder, Rayan Sohaib Saeed, er akkurat ferdig utdannet med master i industriell økonomi. Fem av de 7 ansatte i bedriften er deltidsansatte studenter, med tverrfaglig kompetanse innenfor ulike ingeniørretninger. På toppen av dette innehar bedriften kompetanse i industriell økonomi, teknologiledelse, Lean, innovasjons prosesser og fornybar energi.

- Vi jobber for å skape merverdi for kundene våre ved å identifisere og løse ulike drifts relaterte og strategiske utfordringer som vil gjøre det mulig å utnytte bedriftens maksimale potensiale, samt øke lønnsomhet, produktivitet og større grad av digitalisering, sier Saeed.

Kartlegger behovet

Innows visjon er å gjøre bedrifter mer enn levedyktige ved å forankre kompetanse og sikre merverdi for å skape en bærekraftig utvikling hos kunden. I YI2 er de også fremoverlente innen de nye digitale trendene, og kartlegger hva bedriftene trenger for å holde tritt med andre bedrifter innen digitale systemer. Nylig ble de to bedriftene medlem av Eyde-klyngen, YI2 som eneste studentbedrift. 

- Det er veldig spennende med unge studenter inn i klyngen, og vi ønsker å bruke dem inn i Eyde Y, sier Helene Falch Fladmark, daglig leder av Eyde-klyngen.

Innow er tverrfaglige problemløsere

- Da vi stiftet selskapet i 2019, så vi for oss hvilken bransje som var mest relevant for oss. Med vår tverrfaglige team, var det prosessindustrien vi så kunne passe, sier Saeed. 

Selv har han bakgrunn som flymekaniker, og er derfor opptatt av at mange av de endringene og effektivitetsforbedringene som skal gjøres, kan komme fra de som utfører oppgavene. 

- Det er viktig å involvere folk som jobber "på gølvet", sier Saeed.

Skape merverdi

I de store linjene for prosessindustrien, ser han at utfordringen ligger i å redusere karbonutslippet. Han mener bedriftene bør se hvilke alternativer som finnes og hvilke grep man selv kan ta del i for å effektivisere og hvilke av FNs bærekraftsmål de kan prøve å jobbe opp mot.

- Vi ble medlem av Eyde-klyngen for å komme mer inn i klyngen og se hvordan industrien jobber i dag og hvordan vi kan bruke vår kunnskap hos bedriftene og skape merverdi for dem, sier Saeed.

 

YI2 med helhetlig digitals system

Bringager i YI2 er opptatt av at bedrifter ser verdien i å investere i et helhetlig digitalt system, som både kan gjøre produksjonen mer energieffektiv og bærekraftig. Det de investerer inn, mener Bringager de får igjen ved at de blir enda mer konkurransedyktige. Derfor drar han rundt på bedriftsbesøk for å kartlegge. Akkurat nå er han i gang med å kartlegge hvordan bedrifter kan gjøre nytte av hverandres avfall eller sidestrømmer, på en sirkulærøkonomisk måte. Til nå har YI2 hatt 15 ulike prosjekter for bedrifter. De samarbeider også med Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad. 

 

Hjelp til det første steget

En av utfordringene ved å automatisere, er at mange frykter å måtte si opp ansatte som gjør en jobb som kan fases ut i automatiske prosesser. 

- Automatisering tar ikke arbeidsplasser, men er i større grad et verktøy for å effektivisere arbeidsprosessene samt øke kvaliteten. Arbeidsplassene vil ikke forsvinne, men vil kanskje på noen måter endres.  Vi  prøver å flytte fokuset over på vekst i stedet, sier Bringager.

Han ser at spesielt mellomstore bedrifter har vanskeligheter med å holde tritt med de større, når det kommer til digital omlegging. 

- Jeg håper Yi2 kan hjelpe dem med å ta det første steget, siden vi er studenter og billigere, sier han.

Bringager selv er ferdig med en bachelor i mekatronikk og skal starte på en master i IKT til høsten. I løpet av tiden hvor han nå har hatt kontakt med flere bedrifter på Sørlandet for å kartlegge teknologiske muligheter, er han overrasket over at disse bedriftene og hva de gjør, ikke er bedre kjent. 

Saeed mener flere bedrifter trenger hjelp til å utnytte sitt fulle potensiale.

- Vi hjelper bedrifter med å utnytte sitt fulle potensiale med en kombinasjon av innovasjonsmetoder, forretningsutvikling- og teknologiforståelse. Vi definerer og skreddersyr løsninger sammen med kunden og deres behov, med et sentralt fokus på å forankre kompetanse legger vi til rette for selvstendig fremtidig arbeid, sier han.   

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev