Tilbyr nettbasert undervisning for permitterte og arbeidssøkende

UiA tilbyr nå flere ulike nettbaserte utdanningskurs for de som står utenfor arbeidslivet som følge av covid-19. 

Regjeringen lanserte i april kompetansepakker på 190 millioner for permitterte og arbeidsledige. Regjeringens ønske er at personer som nå står uten arbeid, kan bruke denne tiden til å ruste seg bedre for arbeidslivet etter at koronakrisen er over.

11 ulike utdanningstilbud

UiA har foreløpig mottatt 3,5 millioner av kompetansepakken, og det er varslet at de kan komme til å få ekstra tildelinger.

- Vi vil i perioden fra juni til og med august kunne tilby 11 ulike utdanningstilbud, og totalt har vi ca. 500 studieplasser på de ulike kursene. De første tilbudene starter undervisning allerede 15. juni, opplyser Gøril Hannås, viserektor for Samfunnskontakt og Nyskaping ved Universitetet i Agder.

Det vil bli både etterutdanning uten studiepoeng, og videreutdanning med studiepoeng. Tilbudene dekker fagområder som digitalisering, bærekraft, HR, design thinking, økonomi, strategi og musikk. Mer informasjon om de enkelte tilbud finnes her: 

https://www.uia.no/kampanjer/nettbasert-kompetanseheving-for-permitterte-og-arbeidssoekende

Ingen studieavgift

Alle kursene er nettbaserte og det er ingen studieavgift, bortsett fra lovpålagt semesteravgift som alle studenter må betale. Det er ikke semesteravgift for etterutdanningskursene.

- Vi gjør oppmerksom på at det er korte påmeldingsfrister og begrenset antall plasser. Opptaket er løpende og førstemann til mølla-prinsippet gjelder, presiserer Hannås.

 

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med koordinator for etter- og videreutdanning, Geir Torstveit geir.torstveit@uia.no, for mer informasjon.

.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev