Næringssjef i Arendal, Kåre Andersen og ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) er enige i at en batterifabrikk er svært interessant for kommunen.
Næringssjef i Arendal, Kåre Andersen og ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) er enige i at en batterifabrikk er svært interessant for kommunen.

Stor interesse for batterier under årets PROSIN-konferanse

Ikke uventet gav batterier energi til samtalene under årets PROSIN-konferanse. 

Dag 1 av årets PROSIN-konferanse var viet batterier, og hvordan den nordiske batteriverdikjeden kan bidra til en bærekraftig europeisk fremtid. Batterier og den planlagte batterifabrikken, var også et brennhett tema for både lokalpressen og kommunene i Agder, for hvordan sikre en bærekraftig og attraktiv region med mange tusen nye arbeidsplasser. 

Les saken i FVN her

Les saken i Agderposten her

Hør intervju på NRK radio her

- Verdens grønneste

Men først og fremst skal den nye batterifabrikken på Sørlandet bli verdens grønneste. Fortrinnet er at råvarene produseres med grønn energi, som nikkel og kobolt fra Nikkelverket i Kristiansand. Kortreist til og med. Og med tanker om hvordan det er mulig å resirkulere batteriene og beholde råstoffene i verdikjeden. Korona-krisen, som har gitt næringslivet store utfordringer, kan nå bli en fordel for bedrifter som utvikler en grønnere vei. Regjeringen benytter nemlig muligheten til å gi ekstra støtte til bedrifter som bidrar til det grønne skiftet. Dette kan komme godt med for den planlagte grønne batterisatsingen. 

- Jeg tror alle er enige om at Norden har noen store fortrinn i Europa, sier Eyde-klyngens daglige leder, Helene Falch Fladmark i intervjuet med NRK Sørlandet. 

Klimapositiv industriregion

Det fikk vi også høre fra flere ulike hold under konferansen både mandag og tirsdag, hvor sirkulærøkonomi var tema for dag to. 

- Jeg har hatt mange nyttige samtaler her som jeg skal følge opp. Blant annet om kartlegging av sidestrømmer med Eyde-klyngen, sier Irene Siljan Vestby fra Industrial Green Tech, som også var på podiet med sin presentasjon av veikartet for en klimapositiv industriregion i Grenland.

Industrial Green Tech er for første gang medarrangør av PROSIN-konferansen, og hadde også sin egen hub som var med digitalt under konferansen tirsdag. Det samme gjaldt Arctic Cluster Team og Avfall Norge, som også var med på å arrangere konferansen.

Trykk her for PROSIN-konferansen mandag 10.august

Trykk her for PROSIN-konferansen tirsdag 11.august

 

- Større bevissthet blant politikerne

Industrial Green Tech er en bred industriklynge som har som mål å få flere bedrifter til å jobbe med karbonfangst, få til en industriell urban symbiose og de har tatt initiativ til et eget hydrogenforum med mål om å jobbe frem en verdikjede innen hydrogen som et ledd i å redusere utslipp. For å nå nullutslipp innen 2050, mener hun det må en større bevissthet til fra politikerne.

- Jeg tror politikerne bør skjønne hvor mye det haster. Det er kjempeviktig at de er interesserte selv i å tilegne seg kunnskap. Industrien i Norge er ikke så stor at de kan gjøre det selv, mener Siljan Vestby.

Hun mener den politiske viljen må til. Sammen med at vi øker vertskapsattraktiviteten for Norge som industrinasjon.

- Og vi må bli bedre på markedsføring. Vi kan ikke bare gjøre det. Vi må vise det også, konkluderer hun.

Mange av de gode historiene kom frem under PROSIN-konferansen. 

Se programmet her

Høye, men realistiske ambisjoner

- Vi hører at de har høye ambisjoner der ute, men de er realistiske, sier Falch Fladmark, som tror vi beveger oss i riktig retning og at vi sammen kan klare det.

Gaven til speakerne, kokeboka til industrigründer Sam Eydes kone, talte i alle fall for at oppskriften til å bli en verdensledende industrigründer starter med riktig føde. 

Helene Fladmark minner om at det på fjorårets PROSIN-konferanse ble sagt at dersom Sam Eyde, industrieventyreren fra Eydehavn som med norsk vannkraft skapte Norsk Hydro og etterhvert Yara og Elkem i Agder-regionen, hadde levd i dag, ville han ha satset på batteriproduksjon.

Se intervju om batterisatsingen her:

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev