Risikovurderer utstyret

En av de nyeste gründermedlemmene i Eyde-klyngen, Trygg Maskin, sørger for at maskineriet er i god stand, og er i henhold til myndighetspålagte forskrifter. Men menneskene må heller ikke glemmes oppi det hele.

- Arbeidsmiljøloven, med tilhørende forskrifter, samt maskinforskriften, danner hovedgrunnlaget for vårt arbeid, for å påse at sikkerheten ivaretas på best mulig måte, sier Johnny Drange, gründer av bedriften Trygg Maskin som akkurat meldte seg inn i Eyde-klyngen.

 

Reiser landet rundt

Han har ikke vært så mye på kontoret i Hunsfos Næringspark i Vennesla, siden han har reiset landet rundt for å skaffe nye kunder som trenger hjelp med maskineriet. Alt fra bistand til CE-merking av utstyr til opplæring av HMS. Spesialkompetansen er vannkraftverk.  

Etter fire år som gikk så det suste, satte viruset Covid-19 kjepper i maskinerihjulene. Men Drange nektet å sette bedriften på pause. Han satte seg bak rattet i bobilen, og fortsatte bedriftsbesøkene land og strand rundt. Delvis via Teams-møter fra campingbilen rett utenfor kraftverkene. 

- Jeg har fått sett mye av Norge, sier Drange, som også fikk tid til å ta seg noen fine fjellturer på noen av stedene han jobbet. 

Detektivarbeid

Det er mange detaljer som skal gjennomgås. Drange studerer dem med et årvåkent og profesjonelt blikk for en eventuell risiko. Han har stor bredde i oppdragene. En stor del av jobben består av å gå gjennom dokumentasjon og delta i prosesser med utvikling av prototyper. 

- Det er detektivarbeid, sier han og viser en detaljert tegning for et maskineri som skal få godkjentstempel.

- Det er viktig for at du er sikker på at utstyret du bruker er risikovurdert, sier Drange.

Helt fra maskinen er på tegnebrettet, til den er ferdig installert, godkjent og tatt i bruk. I maskinen eller utstyrets levetid, skal det være et solid grunnlag for fremtidig sikker forvaltning, drift og forsvarlig vedlikehold.

 

- Mye å lære om HMS

De er totalt tre personer i det lille firmaet med de store oppdragene. Drange ser frem til å være mer aktiv i Eyde-klyngens samarbeid, og det som skapes i klyngen. Han synes det er positivt å dele kompetanse og ressurser med hverandre.

- Jeg vil være med på å lære og utvikle meg, men også tilføre noe. Eyde-klyngen er god på kunnskap og erfaringer. Det er interessant og lærerikt å høre om andres utfordringer, sier han.

Han ser at det finnes endel mangelfull dokumentasjon og brukerveiledninger rundt om i bedrifter. På grunn av alle de praktiske oppdragene han har hatt, er han nå med på å lage en ny veileder til maskinforskriften. Maskinforskriften skal medvirke til at maskiner som tas i bruk har minst mulig risiko for å volde skade på operatør eller andre som befinner seg i nærheten. 

- Vi har mye å lære om HMS, poengterer Drange.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Dampmaskin på kontoret
Dampmaskin på kontoret