Stephen Sayfritz i Eyde-klyngen og Terje Andersen i Morrow under PROSIN-konferansen hvor batterier var et hett tema. Foto: Mona Hauglid
Stephen Sayfritz i Eyde-klyngen og Terje Andersen i Morrow under PROSIN-konferansen hvor batterier var et hett tema. Foto: Mona Hauglid

Oppretter ny batteriprosjektgruppe i Agder

Hvordan kan regionen ta en ledende rolle i batterimarkedet, og hvordan kan det legges til rette for dette, er sentrale spørsmål som prosjektet Agder Batteri skal jobbe med.

- Batteri-verdikjeden er en spennende vekstmulighet for Agder, hvor samarbeid og innovasjon vil være avgjørende. Agder Batteri skal legge til rette for dette, sier Stephen Sayfritz, prosjektleder for Agder Batteri.

Interessen har eksplodert

Interessen for batterier har eksplodert i hele verden, og slik er det også i Agder. En region som har lang tradisjon med prosessindustri befinner seg nå i en posisjon hvor stadig flere aktører prøver å finne sin rolle i det eksponensielt voksende batterimarkedet.

Unikt utgangspunkt

Agder har et unikt utgangspunkt for innpass i store deler av hele verdikjeden i batteriproduksjon og resirkulering, samtidig som det er tilgang på kompetanse og infrastruktur for dette. Hvordan kan Agders små og store bedrifter få muligheten til å ri bølgen, fremfor å bli veltet over ende av den? Og hvordan kan regionen legge til rette for det?

- Eyde-klyngen har i 2020 startet prosjektet Agder Batteri, som skal være en innovasjonsarena for vekstbedrifter innen batteri- og energisystemsegmentene. Et av fokusområdene for prosjektet er vertskapsattraktivitet, informerer Sayfritz.

Tilgjengelig for nyetableringer

Han poengterer at Agderregionen må være bevisst på, og tilgjengelig for etablering av nye initiativer med det som kreves av lokasjoner, energiinfrastruktur, arbeidskraft og kompetanse.

- Dette vil kunne tiltrekke seg aktører langs hele verdikjeden, som vil gi store regionale ringvirkninger, og øke konkurransekraften til de eksisterende aktørene i verdikjeden, forklarer Sayfritz.

Delingsarena

Videre skal prosjektet legge opp til å være en delingsarena mellom alle interesserte aktører i regionen, for å dele trender, markedsinformasjon og annen innsikt.

Allerede 22. oktober i år, blir det avholdt en delingsarena, med innlegg fra blant annet Morrow Batteries, Elkem Carbon og Universitetet i Agder

Råmaterialer og resirkulering

Det siste fokusområdet til prosjektet er to innovasjonsarenaer: Den første handler om råmaterialer og «precursor»-produksjon til nye batterier, mens den andre fokuserer på energisystemer og resirkulering av batterier.

- Her vil det bli konkretisert innovasjons- og markedsmuligheter. Her er også universitetet delaktig, og det er viktig for en region i vekst å ha forankring i det akademiske for å sikre morgendagens kompetanse. Prosjektet knyttes derfor opp mot UiA’s gründerlab og nyoppstartede entreprenørstudie, sier Sayfritz.

Partnere i prosjektet er Agder Energi, Elkem, Glencore Nikkelverk, UiA, Prosjektnavigator og Eyde-klyngen , og støttes av Sørlandets Kompetansefond.

 

 

 

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev