Ønsker flere kandidater til operatørstudiet

Lærer Marianne Furuholt ved etter - og videreutdanningsløpet Prosessindustri+ håper flere får øynene opp for det nyttige tilbudet ved Fagskolen i Agder. Januar 2021 åpner de opp for nye studenter.

- Vi har sett at de virkelig har fått utbytte av tverrfagligheten og hovedprosjektet som i flere tilfeller har ført til forbedringer i egen bedrift, sier Marianne Furuholt som blir en av lærerne i studiet med oppstart i januar 2021. 

- Tilpasset for fremtiden

Hun har nylig gått over fra prosjektlederstilling i Eyde-klyngen, til å blant annet undervise studentene som skal starte på videreutdanningsløpet Prosessindustri+. Fortsatt er det ledige plasser, til studiet som Furuholt beskriver som tilpasset kunnskap for fremtiden.

 

Ikke valgfritt med bærekraft

- Behovet for å kunne noe om relasjoner, forstå data, automatisering og bærekraft, er ikke valgfritt lenger. Studentene lærer også forbedrings - og endringsarbeid som  kan tas i bruk med en gang ute i bedriftene, forklarer Furuholt.

Etter to års deltidsstudier, får bedriften tilbake motiverte medarbeidere, som evner å se muligheter for forbedringer. Bedriften får også direkte igjen for å sende ansatte til dette studiet, ved at hovedprosjektet er basert på en reell problemstilling ved bedriften. 

 

Se filmen om studiet her:

Mye foregår digitalt

Marianne Furuholt synes det er veldig spennende å skulle undervise på studiet, sammen med flere andre faglærere. 

- Her er jeg direkte inne i kompetansen og bygger relasjoner til studentene. Prosessindustri+ har blitt et nettbasert studium, som gjør det enklere å kombinere studier med jobb. Vi ser likevel nytte i å møtes fysisk og dra på bedriftsbesøk. Derfor har studiet blitt hovedsakelig nettbasert med noen samlinger, forklarer Furuholt. 

Finn ut mer her: https://fagskoleniagder.no/studietilbud/tekniske-fag/prosessindustri/

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Tidligere studenter ved Prosessindustri+
Tidligere studenter ved Prosessindustri+