Monica Paulsen (t.v) og Tone Jakobsen (t.h) i ACT sammen med Ellen Myrvold i Alcoa Mosjøen, som er styreleder i ACT. FOTO: Kent Erik Sjursen
Monica Paulsen (t.v) og Tone Jakobsen (t.h) i ACT sammen med Ellen Myrvold i Alcoa Mosjøen, som er styreleder i ACT. FOTO: Kent Erik Sjursen

Ny Arena Pro-klynge

Torsdag ble det klart at ni nye miljøer blir med i det nasjonale programmet for næringsklynger. Arctic Cluster Team er en av de fire nye Arena Pro-klyngene.

- Det er helt fantastisk. Og at Nord-Norge får to klynger med denne statusen, er en stor anerkjennelse til bedriftene her, sier klyngeleder for ACT, Monica Paulsen.

 

Arctic Cluster Team, ACT, som har utgangspunkt i industrimiljøet i Mo i Rana, med 83 partnere, ønsker å skape en klimanøytral prosessindustri og bidra til framtidens grønne samfunn. Bedriftene utnytter komparative fortrinn og konkurrerer på det internasjonale markedet. Samarbeid på tvers av bransjer er et av suksesskriteriene for ACT.

På tvers av bransjer

- Vi samarbeider gjennom prosjekter i klyngen og med eksterne partnere, og har på den måten fått med oss bransjeoverskridende aktører fra matvareproduksjon og havbruk, sier Paulsen.

Hun tror nye bærekraftige løsninger vil komme til å finnes på tvers av bransjer. Opprinnelig har ACT bestått av samme type kjernemedlemmer som Eyde-klyngen, fortrinnsvis fra prosessindustrien, med kraftindustri, fornybar kraft, avfallshåndtering og gruveindustri. 

Smart samarbeid

- Landbasert industri har behov for stor omstilling, og ACT ser et stort potensiale for å skape arbeidsplasser i nye verdikjeder forteller klyngelederen, som også ser et stort potensiale i et godt samarbeid med Eyde-klyngen.

- Det handler om å utvikle nettverk og relasjoner som vi kan nå målene våre sammen med. Det er smart å samarbeide med de som har vært der en stund, tilføyer hun.

ACT har vært en klynge siden 2017.

- Har hatt stor betydning

- Vårt nasjonale klyngeprogram har hatt stor betydning for bedriftene i klyngene, for utvikling av miljøenes og regionenes innovasjonskraft og attraktivitet, og dermed for utvikling av norsk næringsliv. Klyngeprosjektene viser at gjennom samarbeid er det fullt mulig å være i front. Målrettet samarbeid og læring er avgjørende for å hele tiden bli bedre, som er viktig for å overleve i markeder med tøff konkurranse, sier næringsminister Iselin Nybø på Innovasjon Norges nettside.

Se her hvilke andre klynger som fikk Arena og Arena Pro-status

Fakta om klyngeprogrammet:

Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer programmet, mens Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge er ansvarlig for å drive det.

For 2021 er det budsjettert med 217 millioner kroner til klyngeprogrammet. Fra årsskiftet er det 39 klynger med i programmet Norwegian Innovation Clusters.

Se også pressemeldinger fra

Meld deg på vårt nyhetsbrev