iKuben fikk status som NCE
iKuben fikk status som NCE

Ny status for klyngene

Vi gratulerer klyngen Arctic med ARENA-status og iKuben med NCE-status!

Arctic Cluster Team (ACT) var en av få klynger som fikk Arenastatus.

- Vi ser det som veldig positivt at det går mer støtte til prosessindustrien i Norge. Ved etablering av Arctic Cluster Team (ACT) mener vi vil kunne føre til de samme positive effektene for bedriftene i nordregionen, som vi har opplevd i sør med Eyde-klyngen. Vi mener dette prosjektet vil evne å samle bedrifter om innovasjon, kompetanse og prosjektarbeid på tvers av bedriftene. Med ACT etablert i nordregionen er det naturlig at en klarer også å finne felles prosjekter på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette vil være et viktig element i gjennomføringen av «Veikart for Prosessindustrien – Økt vekst med nullutslipp», sier Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Center om ACTs status som Arena.

Prosess21 er nevnt i Industrimeldingen og sett på som et prioritert område etter fremleggingen av Statsbudsjettet. Vi mener at arbeidet med Prosess21 vil la seg enklere gjennomføre med klynger etablert i nord og sør. Gjennom et klynge til klynge-samarbeid får vi også overført kompetanse fra region til region og gjennom de større konsernene, sier Maltby.

Trangt nåløye

Nåløyet er trangt, og opptaket i klyngeprogrammet er en viktig anerkjennelse av rollen ACT har i omstillingen av Norge mot et mer bærekraftig samfunn.

- Nå får klyngen drahjelp i arbeidet med å utvikle nye industrielle løsninger for Nord-Norge, Paris og hele verden. Dersom Norge skal klare å møte sine forpliktelser i Paris-avtalen, er industrien en viktig del av løsningen, sier prosjektleder Monica Paulsen i Kunnskapsparken Helgeland.

Bedriftene i ACT utgjør det industrielle tyngdepunktet i nord. Vår ambisjon er at et tett samarbeid mellom aktørene i regionen vil styrke konkurransekraften og verdiskapingen i et langsiktig perspektiv, samtidig som vi har en felles stemme mot myndighetene rundt våre rammebetingelser, sier Trond Sæterstad, direktør i Elkem og leder for styringsgruppen i ACT.

Solid partnerskap

Arctic Cluster Team er et solid partnerskap med 40 deltakere fra Trøndelag til Troms. Klyngen er bygd opp rundt en kjerne av store prosessbedrifter, og har med partnere fra teknologi- og miljøbedrifter, infrastruktur- og logistikkselskap, finansiører og kompetansebedrifter. NTNU, UiT – Norges arktiske universitet og Nord universitet samt SINTEF og Nordlandsforskning deltar for å bidra med kunnskap i arbeidet.

Kjernebedriftene i ACT er Alcoa Mosjøen, Celsa Armeringsstål, Elkem Rana, Elkem Salten, Elkem Thamshavn, Rana Gruber, Norwegian Crystals, Norcem, Finnfjord og Glencore Manganese Norway.

Kathrine Næss, verkssjef i Alcoa Mosjøen er også veldig fornøyd med at ACT nå tas opp i ARENA-programmet.

- ARENA-programmet er et veldig godt virkemiddel, og det er gledelig at Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA nå vil satse på oss i ACT og den grønne omstillingen. Vi har mange spennende prosjektidéer som vi i Alcoa gleder oss til å realisere sammen med de andre partnerne, sier Næss.

ACT har ambisjon om null utslipp, null avfall og økt digitalisering. For å få til mer radikale miljøinnovasjoner og et digitalt skifte må bedriftene både innhente og utvikle ny kunnskap, og samarbeide med andre. Klyngeprosjektet vil bidra til å styrke bedriftenes forutsetninger for lykkes med dette.

Nasjonalt senter

Næringsklyngen iKuben i Molde som ble tildelt status som Norwegian Centre of Expertise (NCE), blir et nasjonalt senter for omstilling og innovasjon.

- Vi er en klynge av bedrifter som er forskjellige, som jobber innen mange bransjer. Det er private og offentlige bedrifter i alle størrelser som møtes. Denne profilen på tvers av bransjer er unik blant klyngene i Norge, og det er en stor styrke å være forskjellig når vi skal omstille oss, sier Hilde Aspås, NCE iKubens daglige leder, i et nyhetsbrev sendt ut i dag .

 Hun mener at statusen som NCE og ressursene som følger med den, er et viktig løft for næringslivet både i regionen og nasjonalt.
- Jeg vil påstå at dette kan bety veldig mye i praksis. Det er dramatiske tider, der norsk næringsliv i alle bransjer og sektorer møter store utfordringer. Nå er det viktig å få til rask og reell omstilling, sier Aspås.

Norges første prototypelab 

- Alle må tenke nytt og annerledes og snu seg fort rundt, skal vi henge med i digitalisering, bærekraftige løsninger og nye måter å tjene penger på. Det er her NCE iKuben har kompetanse og metoder som allerede hjelper bedrifter og klynger i hele Norge. Vi har fått nasjonal oppmerksomhet for å ha skapt Norges første prototypelab for næringslivet ved  ProtoMore Kunnskapspark, der bedriftene får hjelp til nytenkende prosesser og å lage prototyper som testes raskt mot kunder, sier Aspås i nyhetsbrevet. 

Klyngen får som NCE en grunnfinansiering på 25 millioner kroner de første fem årene, med en mulighet for tilsvarende finansiering i nye fem år. NCE iKuben skal ha spesielt fokus på å få til rask omstilling i praksis. Digitalisering, bærekraft og nye forretningsmodeller er stikkord.

Det nasjonale klyngeprogrammet som tildeler NCE etter skarp konkurranse, eies av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. Tildelingen skjedde i Oslo, der kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner stod for offentliggjøringen. 

- Vi gleder oss til å samarbeide med disse klyngene, sier Helene Falch Fladmark, daglig leder av Eyde-klyngen.
 

Meld deg på vårt nyhetsbrev