Kartlegger materialstrømmene

Eyde-klyngen har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å gjennomføre en nasjonal materialstrømsanalyse i norsk prosessindustri, for å kartlegge mulighetene for økt ressursutnyttelse og reduserte mengder uorganisk avfall fra prosessindustrien. 

- Dette er et stort og viktig prosjekt for oss, sier prosjektleder Gunnar Kulia i Eyde-klyngen.

Eyde-klyngen gjennomførte i 2014 en kartlegging av sidestrømmer blant kjernemedlemmene.  Elkem Teknologi ved Jorunn Voje var sentral i kartleggingen da, og hun er også faglig ansvarlig for kartleggingen i det nasjonale prosjektet.

Delt i to faser

- Prosjektet er delt i to faser.  Frem til jul vil vi arbeide med i detalj å kartlegge sidestrømmene fra ca 60 ulike prosessindustrivirksomheter.  Vi inkluderer også noen av de norske mineral/gruveselskapene i denne kartleggingen, da vi antar disse har sidestrømmer tilgjengelige som har potensial for å bli bedre utnyttet i prosessindustrien, informerer Kulia.

Resultatene fra denne kartleggingen vil være samlet og resultatet blir overlevert til Klima- og miljødepartementet før jul.  

Vil kontakte kjernemedlemmene

- De fleste kjernemedlemmer i Eyde-klyngen vil bli kontaktet i løpet av kommende tre uker og bedt om å gi oss informasjon om sidestrømmer fra deres virksomhet.  Det er viktig for oss å få en detaljert kartlegging.  Utvikling av nye anvendelser og løsninger avhenger ofte av god detaljkunnskap om sidestrømmene og potensielle anvendelser, presiserer Kulia.

Utvikles videre

- I prosjektets fase 2 etter nyttår ønsker vi å peke på sidestrømmer som vi mener har interessant potensial for å utvikles gjennom videre arbeid, enten som isolert materiale eller i kombinasjon med sidestrømmer fra andre kartlagte virksomheter.  Vi gjør dette i stor respekt for arbeid som allerede er utført i bedrifter og klynger, men er overbevist om at det er uutnyttede potensialer for miljømessig og kostnadsreduserende utnyttelse av slike sidestrømmer, sier Kulia. 

Han mener også at noen av disse sidestrømmene også kan bli kommersielt lønnsomme.  Prosjektgruppen har knyttet til seg eksperter i denne kartleggingen og det vil inviteres til workshops rundt noen aktuelle tema. 

Samarbeid med andre klynger

- Vi samarbeider med andre klynger og miljøer i dette prosjektet, sier Kulia.

ACT i Mo, Industrial Green Tech i Grenlandsområdet og Øra-klyngen i Fredrikstad er koblet tett på arbeidet, sammen med Norsk Industri og Avfall Norge. 

 

Resultater fra dette arbeidet vil bli presentert når de foreligger.    

  

Meld deg på vårt nyhetsbrev