Batterisatsing i Europa etter korona-krisen

Hvordan kan norsk industri og norske myndigheter bidra i utviklingen av en europeisk batteriverdikjede? 

- Hva er EU, hva er det ikke og hva er mulighetene de kan gi oss, spør Paal Frisvold, EU-rådgiver i Avfall Norge under det digitale møtet 15.april, arrangert av PROSIN, BATMAN, Prosess21 og BEACON.

Webmøtet viste den siste utviklingen i det europeiske innovasjonsmiljøet for klima - og industri, med fokus på batteriverdikjeden og Norges mulighet til å bidra der.

200 deltok i møtet, hvor ulike foredragsholdere presenterte sine perspektiver. 

Last ned presentasjonene her:

Forskningsrådet

Sintef

Batteries Europe

Avfall Norge

Innovasjon Norge

 

European Green Deal

Frisvold trakk frem The European Green Deal som en viktig styrke for Europas suverenitet innen det sirkulære og digitale, for å nå klimamålet om nullutslipp innen 2050.

Han nevnte også viktigheten av å inkludere klimamålene når vi skal gjenoppbygge EU etter korona-krisen. EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, uttalte nylig i en kommentar at vi ikke må miste av syne den eksisterende klima - og økologiske krisen når vi utarbeider en plan for økonomien etter korona-pandemien.

 De ulike EU-finansierte prosjektene og nettverkene, som Horizon Europe, Digital Europe, InvestEU, European Defence Fund, Connecting Europe Facility: Energy , digital and Transport, LIFE, Set Plan; Strategic Energy Technology Plan og Battery Alliance viser at mye er i gang. 

- Norske myndigheter må være hjernedøde om de ikke vil delta i disse programmene. Vi er en del av synergien. Det gir mulighet og innpass, inn bakdøra til EU hvor vi kan delta og dele, poengterer Frisvold.

Battery 2030+

Battery 2030+ er et storskala og langsiktig europeisk forskningsinitiativ med visjon om å få til bærekraftige batterier for fremtiden.

- Målet er å lage ultrabra fungerende batterier som er sikre, rimelige, bærekraftige og langtidsvarende. Det er et stort behov for batterier, og de er nøkkelfaktoren for et bærekraftig samfunn, fremsetter Edel Sheridan i Sintef.

Hun mener industrien har en viktig rolle her. Og det er viktig å komme frem til en produksjonsmåte som fungerer i en produksjonshall - og ikke kun i et laboratorium. Det må være rimelig å produsere. Og det må kunne produseres med minst mulig bruk av energi. 

Battery 2030+ har fått støtte av Horizon 2020.

Batteries Europe

Batteries Europe er en europeisk teknologi - og innovasjonsplattform. Et nettverk for batteriets økosystem.

- Vi må jobbe sammen, poengterer dr. Ilkka v. Kojo fra finske Outotec, som viste til alle batteriprosjektene og plattformene. 

Han pekte spesielt på feltet innen råmaterialer og resirkulering.

EnergiX

- Formålet er å utvikle ny kunnskap og utvikle forskningskompetanse som er nyttig for industrien, sier Andreas Bratland fra Forskningsrådet, som presenterte prosjektet EnergiX, som er støttet av Forskningsrådet. 

1,5 milliarder fra Forskningsrådet skal gå til innovasjonsprosjekter som skal bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Bratland viste til at for 2019 var det 44 prosjekter som ble gjennomført med støtte fra Forskningsrådet. Bratland viste punktvis hva en sterk søknad bør inneholde for å nå gjennom, og viste til ulike batteriprosjekter som har fått støtte. 

Innovasjon Norge

- Det er viktig å prioritere virksomheter som har vekstpotensial, både før og etter korona-krisen, sier Marianne Kinnari fra Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge vil bidra til en bærekraftig utvikling, primært ved å støtte små - og mellomstore bedrifter.

- Det kan bli et betydningsfullt voksende marked og med noen ekstraordinære tiltak fra myndighetene, vil det være grunnlag for vekst på dette feltet i Norge, konkluderte Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Centre og leder av Prosess21, på slutten av møtet.  

Les mer på SINTEF-bloggen: https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/norske-muligheter-i-eus-green-deal/

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev