BATMAN-prosjektet publiserer sine første rapporter

Her kan du lese de to første rapportene til batteriprosjektet BATMAN. 

- Det er en viktig milepæl for BATMAN at vi allerede leverer åpent innsyn i de norske og europeiske batteriverdikjedene og i det politiske miljøet, innen prosjektets første år, sier Stephen Sayfritz i Eyde-klyngen, som er deltager i batteriprosjektet BATMAN.  

BATMAN-prosjektet har nylig sluppet deres første output i form av to politiske gjennomganger, basert på grundige interne prosjektrapporter.  Norges initiativtager for Lithium Ion Batteri-markedet presenterer både utfordringer og muligheter innen ombruk og resirkulering - som et foregangsland på dette. 

 

Det dynamiske batterimiljøet

 Den første oppsummerer det dynamiske europeiske batterimiljøet:

“Powering the European Green Deal: Key policy trends on lithium ion batteries”, og er laget av førsteamanuensis Stina Torjesen ved Universitetet i Agder, og en av prosjektets doktorgradsstudenter, Terese Birkeland.

 

Batteriflyten

 Den andre utforsker en første utforsking av batteriflyten gjennom det norske markedet fra innkjøp til det blir skrotet:

“The Movement of Li-Ion Batteries through the Norwegian Transport Sector From Market Penetration to Vehicle Scrappage” av forskningssjef og ingeniør Erik Figenbaum fra Transportøkonomisk institutt og hans team. 

Denne gjennomgangen er skrevet som en del av  “Lithium ion BATteries - Norwegian opportunities within sustainable end-of-life MANagement, reuse and new material streams (BATMAN)” finansiert av Forskningsrådet (BATMAN – 299334) og prosjektpartnerne.

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev