Aludyne kjører på for fullt igjen

Bildelfabrikken Alydyne ruller for fullt igjen etter korona-tiden, delvis fordi kundemassen i Kina var over det verste før oss. Men med 60 færre ansatte og fortsatt usikkerhet i bransjen, er bransjen fortsatt sårbar.

Administrerende direktør, Jon Ola Ystgaard, forteller til FVN at han selv ble permittert under den første korona-krisen i mars, men etter to uker begynte ting å ta seg gradvis opp igjen. Det skyldes tidsforskyvningen i koronaens utbrudd. Da vi hadde det på det verste i Europa med smitte og restriksjoner, var det under kontroll i Kina - et land som bestiller BMW-deler fra Aludyne til fabrikkene deres.

Gode på roboter

Aludyne er kjent for å være langt fremme med automatisering og robotisering. Noen av produksjonslinjene blir kun utført av roboter.I en kostnadspresset bransje, som er enda mer presset av korona-krisen, er høy grad av automatisering og robotisering i produksjonen viktig for å holde kostnadene nede.

Gjenbruker aluminium

Også når det gjelder å gjenbruke råmaterialene, er Aludyne fremoverlente.

- Resirkulering blir stadig viktigere. Heretter smelter vi vårt eget aluminiumskrap, framfor å sende det tilbake til Alcoa, forteller Ystgaard til FVN.

Det sirkulærøkonomiske fokuset blir også en økonomisk lønnsom prosess for Aludyne.

Les mer om sirkulærøkonomi i Eyde-klyngen

Meld deg på vårt nyhetsbrev