Ta samfunnsansvar - meld deg på CSR-konferansen

Vi aner konturene av at bedrifter som tar et tydelig samfunnsansvar får mer lojale kunder, bedre medieomtale og forbedret totalkapital. Og samfunnsansvar med utspring i bedriftens kjernekompetanse er det som gir best effekt i markedet.

Årets CSR-konferansen på Kilden i Kristiansand har et spennende program du ikke vil gå glipp av. Meld deg på i dag her

Les mer om konferansen her

Meld deg på vårt nyhetsbrev