Styreleder i Future Materials, Håvard Moe (Elkem Technology), daglig leder Aslaug Hagestad Nag og Kjetil Larsen, CEO i Norner.
Styreleder i Future Materials, Håvard Moe (Elkem Technology), daglig leder Aslaug Hagestad Nag og Kjetil Larsen, CEO i Norner.

Norner går inn som ny aksjonær i Future Materials

Norner bidrar til større bredde i materialteknologien ved Future Materials.

- Initiativtakerne bak Future Materials er svært glade for at Norner AS kommer inn som partner og deleier i katapulten, sier styreleder Håvard Moe.

Future Materials har gjennomført en aksjeemisjonen og har etter dette fem aksjonærer med like store eierandeler: Arendals Fossekompani ASA, Elkem ASA, Norner AS, ReSiTec AS og Universitetet i Agder.

Styrker bredden

- Norner’s verdensledende kompetanse på polymerer og plastindustrien styrker Future Materials materialtekniske bredde, samtidig som selskapets filosofi med fokus på innovasjon, strategisk rådgiving og sirkulærøkonomi er helt i tråd med fokusområdene til katapult-senteret, informerer Moe.

Norner er et globalt markedsledende selskap innen plast- og komposittmaterialer som tilbyr industrielle FoU-tjenester, innovasjon, strategisk rådgivning og laboratorietjenester. Norner ble etablert i 2007, og har sine røtter helt tilbake til etableringen av petrokjemisk virksomhet i Norge på midten av 70-tallet ved Saga/Statoil Petrokjemi, og senere Borealis. Norner har hatt en sterk vekst de siste årene både nasjonalt og internasjonalt, og har i dag aktivitet i mer enn 60 land. Norner er et heleid datterselskap av Thailandske SCG.

Stor tro

- Vi ser frem til å være med i et så sterkt team som Future Materials allerede er, og vi har god tro på at vi sammen kan utvikle Future Materials videre sammen til et ledende senter for fremtidens materialer både nasjonalt og internasjonalt. Plast og kompositter er en viktig del av fremtidens materialer, og vi tror at eksisterende og fremtidens kunder vil ha stor glede og nytte av at katapultsenteret nå vil dekke et så bredt område, sier CEO i Norner, Kjetil Larsen

Bistå bedrifter over hele Norge

Siva, som utnevner de nasjonale katapult-sentrene i Norge, ønsker Norner varmt velkommen inn i katapult-familien.

- Vi bygger en helhetlig nasjonal struktur med katapult-sentre som skal bistå bedrifter over hele Norge. Med Norner på partnersiden kan Future Materials bistå med kompetanse, nettverk og testfasiliteter innenfor en større portefølje av fremtidens materialer. Det blir avgjørende for mange bedrifters konkurranseevne, og verdiskapingen i Norge, sier administrerende direktør i Siva, Ingrid Riddervold Lorange.

Om Future Materials

Future Materials katapult-senter er et nasjonalt testsenter for fremtidens materialer som ble etablert høsten 2017 av Arendals Fossekompani, Elkem, Mechatronics Innovation Lab, ReSiTec og Universitetet i Agder. Katapulten skal gjøre veien fra ide til marked kortere for norsk næringsliv gjennom å tilby testfasiliteter, kompetanse og nettverk for å utvikle bærekraftige avanserte materialer og produksjonsprosesser.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder i Future Materials, Aslaug Hagestad Nag, ahn@futurematerials.no, tlf.: 932 03 343.

Meld deg på vårt nyhetsbrev