Knut Mørk. ReSiTec. Adm. Dir
Bernt Inge Øhrn. MIL. Adm.Dir
Lars Petter Maltby. CTO Eydeklyngen og konstituert leder FutureMat
Håvard Moe, CTO Elkem
Gro Eide. Elkem. Direktør FoU senteret
Luc Dionne. CEO TEKNA
Morten Henriksen, CTO Arendal Fossekompani
Espen Susegg, adm.Dir SIVA
Kjell Johannessen, UiA/Green Energy Network
Foto: Arne Roger Janse
Knut Mørk. ReSiTec. Adm. Dir Bernt Inge Øhrn. MIL. Adm.Dir Lars Petter Maltby. CTO Eydeklyngen og konstituert leder FutureMat Håvard Moe, CTO Elkem Gro Eide. Elkem. Direktør FoU senteret Luc Dionne. CEO TEKNA Morten Henriksen, CTO Arendal Fossekompani Espen Susegg, adm.Dir SIVA Kjell Johannessen, UiA/Green Energy Network Foto: Arne Roger Janse

Future Materials blir lansert under Agderkonferansen

23.januar er det klart for Sørlandets store arena - Agderkonferansen 2018. Der blir det nye norske katapultsenteret Future Materials presentert. 

Katapultsenteret Future Materials som skal ha mye av sitt hovedsenter på MIL i Grimstad, blir offisielt lansert under Agderkonferansen.  

Se Future Materialsfilmen her:

 

 

Lettere å teste ut

Norsk katapult gjør det lettere for innovative bedrifter å teste løsningene sine, slik at nye ideer utvikles mer effektivt. Katapultsentrene tilbyr ekspertise, avansert utstyr og fasiliteter tilrettelagt for testing, simulering og visualisering. Slik kan nye produkter og tjenester utvikles raskere, billigere og bedre. Det gir økt konkurransekraft og bidrar til at flere lykkes med innovasjonsprosjektene sine.

– Katapultsentrene skal bidra til å omstille Norge. Vi må øke innovasjonsevnen og konkurransekraften internasjonalt. En suksessfaktor er at industrien selv tar eierskap til ordningen, og at næringslivet tar sentrene i bruk, sier Espen Susegg, administrerende direktør i Siva.

Morgensdagens produkter

Eyde-klyngen er en av initiativtakerne til det ene av landets to nye katapultsentre, Future Materials. Konstituert leder er Lars Petter Maltby, som også er leder av Eyde Innovation Centre. 

- For å realisere morgendagens produkter vil vår materialteknologiske kompetanse komme ytterligere til nytte gjennom å forstå materialets grunnleggende egenskaper, fra grunnmaterialet, forstå hvordan materialet skal prosesseres, og ikke minst forstå hvordan produktet skal produseres gjennom additiv produksjon, som 3D metallprinting. For å kunne produsere avanserte produkter krever  det forståelse for materialets egenskaper og sammensetning, sier Maltby. 

Denne kompetansen befinner seg altså på det nye katapultsenteret, Future Materials. Målet er at andre bedrifter eller forskningsinstitusjoner skal kunne gjennomføre oppdrag basert på utstyret i senteret.

- Katapultsenteret skal være broen som bringer noe fra en idéfase til pilotfase, slik at det lettere kan la seg materialisere, sier Maltby.

Satt av 50 millioner

Regjeringen har satt av 50 millioner til etablering av de første katapultsentrene. I forslag til statsbudsjett 2018 foreslås ordningen videreført og doblet, til 100 millioner. Ordningen er utformet av Siva, i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Hør mer om katapultsenteret under årets Agdekonferanse 23.januar i Kristiansand.

Meld deg på her

Meld deg på vårt nyhetsbrev