Hvordan kan norsk prosessindustri posisjonere seg for batteriproduksjon?

Kunnskap og mer spesialisering kan være en mulig strategi for å øke verdiskapingen og styrke konkurranseposisjonen for norsk prosessindustri. 

- Konklusjonene fra dagen blir et viktig innspill til Prosess21 sin ekspertgruppe for produkt og tjenesteutvikling i prosessindustrien, om hvordan Norge best kan posisjonere seg mot et voksende marked for bærekraftig Litium ion batterimaterialer i Europa, sier Stephen Sayfritz, prosjektleder i Eyde-klyngen, og involvert i batteriprosjektet BATMAN.

Laget en ekspertgruppe for produkt og tjenesteutvikling

Et lavutslippssamfunn trenger nye løsninger og produkter. Her har prosessindustrien mulighet til å ta et marked.

Som en del av det strategiske arbeidet, ønsker styret for Prosess21 å etablere en ekspertgruppe for å evaluere mulighetene for større grad av spesialisering og utvikling av avanserte, høyverdi-produkter og tjenester som en mulig strategi for å øke verdiskapingen og styrke konkurranseposisjonen for norsk prosessindustri.

Prosess21 har etablert flere ekspertgrupper innenfor definerte tema som sammen skal gi strategiske råd og anbefalinger som kombinerer bærekraftig vekst i prosessindustrien med minimale utslipp. 

Må ha kontinuerlig forbedring

Industri 4.0 er en mulig trussel fordi “alle” vil kunne lage standardprodukter. Da er det enda viktigere å kunne skille seg ut med en høyere grad av spesialisering og kompetanse på å utvikle avanserte produkter. 

- I tillegg er den tradisjonelle fordelen med billig kraft, som industrien ble etablert ut fra, borte og det høye lønnsnivået er utfordrende.  Men dette har gitt fokus på kompetanse, teknologi og automatiseringsgrad, poengterer Jordan Bedford i Elkem.

Strategien med produktutvikling forutsetter kontinuerlig forbedring, forskning, utvikling og innovasjon, et fungerende virkemiddelapparat og godt samarbeid mellom ingeniør- og operatørnivå. Dette er faktorer som er godt innarbeidet i Norge og norsk prosessindustri.

Workshop om produktutvikling og batterier

Nylig ble det arrangert en workshop med fokus på produktutvikling og batteriproduksjon. Workshopen ble kjørt av produktutviklingsgruppen i Prosess21, regjeringens ekspertpanel for prosessindustrien, Eyde-klyngen, og Elkem ASA. Workshopen består av representanter fra både store og små bedrifter og viste presentasjoner fra:

  • Håvard Moe – senior vice president ved Elkem Technology Division
  • Tor Einar Johnsen – seniorrådgiver for Forskningsrådet 
  • Alf Steinar Sætre - professor i innovasjon og strategi på Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim
  • Svein Kvernstuen – CEO i Beyonder 
  • Rune Wendelbo and AO Tezel – CEO Graphenebatteries
  • Oluf Bockman – FoU-spesialist ved Glencore Nikkelverk
  • Stian Madshus – VP Battery Materials, Elkem Carbon
  • Christian Rosenskilde – sjefsingeniør ved teknologiavdelingen til Norsk Hydro
Presentere resultatene under Industri Futurum

– Vi skal oppsummere resultatene fra kodeknekker-workshopen og det skal presenteres til arbeidsgruppen for produktutvikling  på møtet 28. november. Vi i ekspertgruppen for produkt og tjenesteutvikling skal da lage en rapport som leveres til myndighetene, og vi skal presentere dette på Industri Futurum i januar 2020, informerer Jordan Bedford i Elkem.

Torsdag 17. oktober er neste workshop hos Yara i Oslo, med tema "verdiskaping fra digitale muligheter og serviceelementer". Etter det blir det workshop i Raufoss: "Hvordan kan norsk prosessindustri posisjonere seg inn mot elektrifiseringsrevolusjonen?"

Slik er strukturen for arbeidet i Prosess21: 

Prosess21 er etablert av Nærings og Fiskeridepartementet, og departementet har oppnevnt styringsgruppen for dette forumet. Styringsgruppens medlemmer er fra Elkem (Håvard Moe), Hydro (Hans Erik Vatne), Yara, Borregaard, Eyde (Lars Petter Maltby), LO, Norsk Industri, SINTEF, Nord Universitet og NTNU. Dette er styringsgruppen til Prosess21

Styringsgruppen har identifisert ca. 10 områder av strategisk betydning for arbeidet. For hvert strategisk område er det, eller vil det bli, etablert ekspertgrupper. De fleste ekspertgruppene ledes av et av medlemmene i styringsgruppen.

Hans Erik Vatne leder ekspertgruppen for produkt og tjenesteutvikling. 

Her er Produktutviklingsgruppen til Prosess21:

Hans Erik Vatne, leder (Hydro), Thomas Kristiansen (Borregaard), Ellen C. Rasmussen (Yara), Jordan Bedford (Elkem), Pål Runde (Elkem), Margrethe Skattum (Hexagon Ragasco), Sigmund Rønningen (Hydro), Paul Stavem (Mapei), Jon Ola Ystgaard (Aludyne), Tina Helland (Jotun), Arne-Martin Kjærland (LO), Katrine Vinnes (NHO/Norsk Industri), Jon Atle Bones (Sintef), Geir Ringen (NTNU), Alf Steinar Sætre (NTNU), Morten Lundquist (Norner), Oscar Kipperberg (Innovasjon Norge), Tor E. Johnsen (Norges Forskningsråd), Anne A. Pedersen (NTNU) og Kristiane Kallåk (NTNU).

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev