I samme båt

Felles for de 32 deltagerne i høstens oppstart av NEW Mentor er at de alle ønsker å enten utvikle eller dele lederegenskapene sine. Onsdag var det oppstart av den 4.puljen med mentorer og protesjeer i lederutviklingsprogrammet til GCE NODE og Eyde-klyngen. 

I helt ukjent farvann er de ikke, selv om de 32  mentorene og protesjeene sporty stilte opp på bildet i en båt på brygga i Lillesand. Men i samme båt, det er de bokstavelig talt, når de nå de neste 18 månedene skal jobbe med lederutvikling. 

Selvutvikling

- Det er selvutvikling. Jeg har en lederrolle i Chassix Norway, hvor jeg er ansvarlig for vedlikeholdsavdelingen. Jeg har jobbet 15 år i firmaet og det er 3.året mitt i denne stillingen. Da jeg plutselig fikk nye oppgaver, oppsto det andre utfordringer, sier Stein N. Jørgensen i Chassix Norway i Farsund.

Han meldte seg derfor på NEW Mentor for å få en god mentor å lene seg på. En som kunne hjelpe ham med å bedre kommunisere og gjøre seg forstått i ledergruppen. En som kunne veilede ham til å tenke strategisk.

- Jeg ønsker større selvinnsikt, presiserer Jørgensen.

Mentoren hans er fra Glencore. 

- Jeg kommer til å spille med åpne kort. Sitter han på den erfaringen jeg trenger, føler jeg at jeg har fått mye, sier Jørgensen.

- Jeg trenger å utfordre meg

Daljeet Kaur er også meldt på som protesjé. Selv om hun har bodd 20 år i Norge og jobbet 11 år i MHWirth, føler hun fortsatt at både kjønn og kulturbakgrunn jobber mot henne i arbeidslivet. 

Hun smiler litt oppgitt når hun snakker om det. Den gang hun ble henvist til kantina i bedriften der hun skulle ha et jobbmøte med en av de ansatte. De så en mørkhudet kvinne og tenkte instinktivt at hun skulle jobbe i kantina. Det er slike fordommer sivilingeniøren Daljeet håper blir mer og mer visket ut av samfunnet. 

- Planen min er å sikte meg inn mot en lederstilling. Men det er ikke lett i dene bransjen, spesielt når du er utenlandsk og kvinne. Jeg trenger drahjelp og hjelp til å bygge nettverk. Jeg trenger noen som kan pushe meg, sier hun.

I mentorprogrammet er hun det som kalles protesjé. Altså den som skal lære av en mentor gjennom flere møter hvor de sparrer og tar opp utfordringer og problemstillinger. Mentoren hennes er Rolf Sørbø fra Elkem. 

 

Legg hvem du er på bordet

De 16 mentorene har alle ulike erfaringer å dele med de 16 protesjeene. De har også ulike roller de kan ha for protesjeen. Roller de kan veksle mellom. De kan være coach, kritisk venn, guide, nettverkbygger, rådgiver eller lytter. Det viktigste er at de setter av tid til å lytte til den protesjeen de har fått. Det er protesjeen som skal utvikle seg. I et forhold som skal bære preg av likeverd. Det skal ikke være et "erfaringstyranni" hvor mentoren belærer protesjeen. 

- Jeg har veldig tro på det å få en mentor for å få til vekst, sier Elin Strand i prosjektgruppen NEW Mentor, som hadde en mentor i fjor.

- Legg hvem du er på bordet. Da vil du få mer ut av det, for det kommer til å være situasjoner av privat sfære i løpet av disse 18 månedene. Da er det viktig å være der som en tillitsperson og støtte. Og tørre å stille krav, sier mentor Sven Lasse Buvarp til protesjeene. 

Mentor Tor Eide støtter seg til dette, og tilføyer: - Om jeg kan være med på å gjøre et menneske til et bedre menneske enn det var i går, så har jeg gjort en jobb. Det er viktig å være lyttende hele tiden. Vi må tenke på at vi skal ha to ører og en munn. 

Sikre gode ledere i regionen

Gjennom NEW Mentor ønsker NEW å sikre tilgang på dyktige ledere av begge kjønn for industrien i vår region ved å utvikle ledertalenter og utfordre toppledere. Bedriftene som bidrar med deltagere inn i programmet skal oppleve at deltakerne utvider sine profesjonelle og personlige nettverk, og at talenter bevares og erfarne ledere blir dyktigere. Coach ved programmet er Håkon Øgaard ved CR-Group.

Les mer om programmet her

Meld deg på vårt nyhetsbrev