Hva er avfall og hva er ressurs?

Hva betyr det for en bedrift om det de slipper ut kalles avfall eller sidestrøm? 

Waste, bi-produkt, ressurs, sidestrøm, spillvarme. Alle er ord for det som kommer ufrivillig og frivillig ut av en produksjonsprosess. Noe kan selges videre, andre ting kan videreforedles mens noe er til overs og blir lagt på deponi - der helst minst mulig skal havne.

Workshop i sirkulær økonomi

Under workshopen på Elkem tirsdag var spørsmålet hvem som skal betale for at avfall blir verdi i den sirkulære økonomien. 

- Er det bi-produkt eller avfall, er spørsmålet. Om det er avfall, må bedriften som tar i mot det ha løyve til å ta i mot farlig avfall. Dette belyser at her er det en gråsone. Om vi kunne gjort noe med det, hadde det vært bra, sier Even Nybakke i Hydro Aluminium, som innledningsvis til workshopen reflekterte rundt hva som er avfall og hva som ikke er det.

Muligheter og utfordringer

Rensing av industriens avfall kan bli til verdi, når det kan lønne seg å resirkulere. Å støtte opp under sirkulærøkonomiske prosjekter for å gjøre industrien grønnere, krever både politisk vilje, bedriftssamarbeid og nye tekniske løsninger. Forskningsinstitusjoner, miljødirektoratet og bedriftene må samarbeide om den samme retningen. 

Målet med workshopen ved Elkem forrige uke, var å diskutere seg frem til de beste ideene for hvilke muligheter som finnes i dag - og hvilke utfordringer bedriftene blir møtt med på veien mot en sirkulær økonomi.

Mobile gjenvinningsanlegg

- Nå skal vi løfte frem muligheter og utfordringer som kan brukes som innspill til stortingsmeldingen, sier leder av Eyde Innovation, Lars Petter Maltby, som ledet workshopen med deltagere fra Sintef, Miljødirektoratet, Innovasjon Norge og flere ledere ved Eyde-klyngens medlemsbedrifter. 

Bør vi heller se etter løsninger i stedet for å se problemet i avfallet? Bør regelverket være forenklet? Kan vi lage mobile gjenvinningsanlegg for betong og støpejern? Egne råvarebørser? Informasjonsdatabaser innen sirkulær økonomi? Hvem har ansvaret for sikkerheten i en sirkulær økonomi, der noen leverer farlig avfall og noen tar  imot?

Waste to value

Gro Eide, leder av Elkems forskningstekniske center, leder prosjektet "Waste to Value", og la frem det gode og åpne samarbeidet mellom de ulike bedriftene som en av suksessfaktorene bak prosjektet. Alle bidrar med egeninnsats og materialer, og deler informasjon og erfaringer, på tross av at to av bedriftene er direkte konkurrenter i markedet.

- Jeg tror dette er modellen vi kan lære av. Og siden vi har den kompetansen og anlegget her, ble vi invitert inn i EU-prosjektet REE4EU - et spennende prosjekt, men utfordrende med materialflyten, sier Gro Eide.

Elkem Technology AS, Alcoa Norway, Eramet Norway, Glencore Nikkelverk, Hydro Aluminium, SINTEF, NTNU, ReSiTec og Eyde samarbeider om "Waste to value" som skal bidra til en bærekraftig prosessindustri, samtidig som den gjør produksjonen mer lønnsom siden minst mulig ressurser vil gå til spille.

Ulike definisjoner enn EU

Forslag til løsninger for hvordan det burde være, men også hva det ulike utslippet skal være klassifisert som, engasjerte både forskere, byråkrater og industriledere, som sammen i fem grupper skulle komme opp med både ideer og hindringer.

En av hindringene som ble nevnt, var de ulike regelverkene på tvers av EU og Norge, om hva som klassifiseres som avfall og hva som er bi-produkt. Mye på grunn av at vi definerer dette ulikt.

Og at vi ser på det som problem – og ikke en ressurs.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev