Etterlyser gründere i vekst

I løpet av januar skal Gunnar Kulia i Eyde-klyngen og Magne Dåstøl i GCE NODE finne seks-åtte gründerbedrifter som ønsker å være med på et innovativt vekstprosjekt som skal videreutvikle industrien - og på sikt skape flere arbeidsplasser på Sørlandet igjen. 

- I Norge er vi gode til å etablere nye virksomheter, men vi lykkes ikke særlig bra med å utvikle nye globale vekstbedrifter. Vi ønsker å utvikle en vekststrategi hvor fokus flyttes fra antall startups til virksomheter med vekstpotensiale, såkalte scaleups, sier Gunnar Kulia fra Eyde-klyngen, som sammen med Magne Dåstøl fra GCE NODE, også vil samarbeide tett med fagmiljøet ved UiA i det innovative vekstprosjektet støttet av Innovasjon Norge.

 

Små - og mellomstore

Åtte bedrifter i første omgang er målet. Bedriftene må bestå av minst fem personer. Små - og mellomstore bedrifter er det de ser etter, og som vil skape best ringvirkning. Bedriftene skal utvikle seg og skape vekst, med mentorhjelp fra erfarne gründere gjennom fire møter.  

Dåstøl og Kulia håper at prosjektet vil stimulere til økt gründerskap i klyngene. Kanskje finnes det muligheter for å koble små bedrifter med store - hvor den ene kan levere en tjeneste der den andre har et behov.

- Konkret ønsker vi å identifisere scaleup - altså de som har kommet litt lenger i utviklingen av bedriften, og som har potensiale for vekst og et internasjonalt marked. Vi ønsker å finne de små - og mellomstore bedriftene med et unikt forretningskonsept, sier Kulia. 

Kraft-par

Gjennom etablering av minst 8 «Power couples» mellom etablerte medlemmer av NODE og Eyde-klyngene og startups/scaleups ønsker de å utvikle et metodeverk for videre bruk i  klyngene og innenfor andre klynger i Norge.

Prosjektet vil forankres i klyngene ved at Dåstøl fra GCE NODE og Kulia fra Eyde-klyngen utgjør prosjektteamet som vil stå for prosjektgjennomføringen. Dåstøl har omfattende teknisk kompetanse.  Han var sentral i utviklingen av Mikrosilica til nytt, banebrytende forretningsområde med milliardomsetning for Elkem.  Han var også første styreleder for Sørlandets Kompetansefond og er anerkjent i gründermiljøet. Kulia er siviløkonom og har arbeidet med internasjonal kommersialisering av teknologi. Han var blant annet 5 år adm.dir i gründerselskapet Metallkraft, med global vekst fra 5 til 200 ansatte og virksomhet i Norge, Kina og Singapore. 

 

Tett samhandling

NODE- og Eyde-bedriftene har i mange år vært pådrivere for å bygge opp økosystemet for innovasjon på Sørlandet. Metoden Dåstøl og Kulia nå tar i bruk, er bygget opp etter modell fra Boston-prosjektet MIT REAP. Her blir det sett på hva som må til i økosystemet rundt entreprenørene for å hjelpe frem nye kompetansebedrifter og nye arbeidsplasser.

Tett samhandling mellom entreprenørskap, risikokapital som kan bidra til finansiering av utviklingsarbeidet, etablerte bedrifter, det offentlige og universitetene/akademia er viktige faktorer for lokal næringsutvikling. Det innebærer også erfaringsutveksling med samarbeidende klynger i Ålesund, Bergen og Stavangerregionen.

 

Gründerkultur 

Mange av de regionale bedriftene har sprunget ut av en gründerkultur. Dette er tradisjon som går helt tilbake til Sam Eyde, som grunnla Elkem, Norsk Hydro og smelteverk i Eydehavn. Elkem har bygd opp en milliardforretning fra Kristiansand basert på utnyttelse av et industrielt avfallsstoff (microsilica), i all hovedsak til eksport, og selskapet er verdensledende innen feltet. Et annet eksempel er utvikling og oppstart av Elkem Solar i Kristiansand som produserer solarkvalitet av silisium med 20% av energiforbruket sammenlignet med rådende teknologi.    

Innen oljeservice har Bjarne Skeie vært instrumentell i utvikling av verdensledende kompetanse i Kristiansand, gjennom oppstart av det som i dag er utviklet til de tre største medlemsbedriftene i NODE, NOV, MHWirth og Cameron Sense alle lokalisert på Agder, men nå med internasjonale eiere og mer enn 70% av verdensmarkedet.  I Aust-Agder har seriegründere som Arne Smedal og Andreas K.L. Ugland spilt en viktig rolle. I forlengelsen har regionen fått flere seriegründere gjennom utvikling av ny teknologi og salg til større selskaper. Flere av disse har takket ja til å delta som ressurspersoner i dette programmet.

 

Er dette noe for din bedrift, ta kontakt:

Gunnar Kulia: gunnar.kulia@eyde-cluster.com  eller

Magne Dåstøl: magne.dastol@gmail.com 

 

MIT REAP

GCE NODE og representant fra Eyde-klyngen er aktiv deltaker i prosjektet MIT REAP sammen med næringsklynger i Ålesund-, Bergen- og Stavangerregionen.  REAP står for Regional Entrepreneurship Acceleration Programme og er et 2 årig kompetanseoverføring og – utviklingsprogram i samarbeid med MIT og med professor Torger Reve i en sentral rolle. Utgangspunktet er Bostonmiljøets observasjoner om hva som må til i økosystemet rundt entreprenørene for å hjelpe frem nye kompetansebedrifter og nye arbeidsplasser

Meld deg på vårt nyhetsbrev