Finner de beste løsningene sammen

Automasjon, robotisering og digitalisering er en av dagens største megatrender. Derfor har Eyde-klyngen et eget automasjonsforum for å sammen jobbe frem de beste løsningene. 

- Automasjon er helt nødvendig for å sikre stadig høyere produktivitet i våre produksjonssystemer. I tillegg kan automasjon sikre bedre og mer konstant kvalitet på produkter og prosesser. Sist, men ikke minst kan automasjon bidra til å unngå operasjoner som er farlige sikkerhetsmessig eller helsemessig for våre ansatte, sier Lars Petter Maltby, leder for Eyde Innovation Centre.

Alle kjernebedriftene

Alle kjernebedriftene i Eyde-klyngen er deltagende i automasjonsforum ettersom dette er noe alle bedrifter har som en sentral del for å kontrollere produksjonen. I arbeidsutvalget er det representanter fra Elkem Technology, Benteler Automotive systems, Nikkelverket Glencore og GE Healthcare. 

- Hva ønsker dere å få til?

 - Automasjonsforum er relativt nyopprettet. Vi ønsker å sikre flyt av kompetanse på dette området på tvers av bedriftene. Vi ønsker å knytte til oss kompetanseleverandører som kan bidra til å løfte kjernebedriftene, men de klarer selv å skape et marked på dette. Avslutningsvis er det vår jobb å definere særskilte satsingsområder som er spesielle for prosessindustrien innen digitalisering som verktøy, sier Maltby.

 

Automasjonsstrategi

- Som medlem i Arbeidsutvalget får en bedre oversikt over automasjon som fagområde. Dette gir kompetanseheving som kommer bedriftene til gode ved at vi tar dette med oss tilbake til bedriftene. I år har vi blant annet jobbet med en automasjonsstrategi i Elkem, og arbeidet i Automasjonsforum med Industrie 4.0 har gitt viktige innspill til denne, sier Åslaug Grøvlen i Elkem, som er med i Automasjonsforum.

 

Fellesprosjekt

I arbeidet med å vise hva Industrie 4.0 kan bety for Eyde-bedriftene, har forumet identifisert en del fokusområder.

- Det har vært viktig for oss å variere aktivitetene i Automasjonsforum, og gjøre dem så konkrete som mulig, sier Grøvlen. 

De har i fellesskap søkt om støtte til et fellesprosjekt innenfor Innovasjonsrammen som Eyde har fått tildelt.

- Her har vi valgt Machine Vision som tema, tilføyer Grøvlen.

Tilbyr kurs og studietur

Automasjonsforum tilbyr også kurs innenfor Teknisk Sikkerhet som Elkem har utviklet internt for Elkem. Dette er kurs som er bedre tilpasset prosessindustrien enn andre tilgjengelige kurs, og kan deles med andre Eyde-bedrifter.

For 2017 har de laget en årsplan for aktiviteter innenfor de andre identifiserte fokusområdene.Noen av aktivitetene har også fått fruktbare resultater internasjonalt. 

- Studieturen til Stuttgart i mars som Future Robotics arrangerte, var en viktig katalysator i arbeidet med Industrie 4.0. I 2016 har Arbeidsutvalget jobba med en utfordring frå Eyde-styret om en strategi for Industrie 4.0. Vi har sett på hvordan automasjon som fagområde er en viktig forutsetning for den fjerde industrielle revolusjonen. Men vi har også sett at dette ikke er nok. Industrie 4.0 er en ny forretningsmodell som også andre fora i Eyde må ta aktiv stilling til - som for eksempel Lean og Eyde Leder, sier Grøvlen.

 

Styrker og svakheter

Gjennom forumet har det vært gjennomført en null-punktanalyse for å få frem hvilket modningsnivå bedriftene ligger på, og hva som er styrker og svakheter.

- Videre har det vært gjennomført en workshop for å sikre hvilke hovedområder vi mener det er viktig å kunne jobbe sammen på. Disse er Industrielle nettverk, Robotisering/mekanisering, MES/Big data, Machine vision, Intelligente sensorer, Modellbasert kontroll og IT-sikkerhet, informerer Maltby.

 

Les mer om Automasjonsforum 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev