Effektiv møteplass

Sveinung Aasheim i NAVIC, har troen på at arrangementer som Leverandørdagen i Eyde-klyngen vil skape gode ringvirkninger for kompetanseflyten. 

NAVIC med sine selskaper NAVIC Engineering og NAVIC Solutions, leverer ingeniør-tjenester innenfor både olje - og gassfeltet og prosessindustrien. Forrige uke, under Den store leverandørdagen i Sørlandsparken, fikk de både muligheten til å møte næringsminister Monica Mæland, og til å bli bedre kjent med kjernebedriftene i klyngen.

- Det er ikke ofte vi får anledning til å møte andre kunder og leverandørbedrifter så konsentrert og fokusert innen prosessindustrien i Agderfylkene. Det som er normalt er at vi møter kundebedriftene en og en. Det samme gjelder også leverandørbedriftene. Dette er en arbeidsform som tar mye tid og krever mye ressurser å gjennomføre. Leverandørdagen skaper derfor en arena som er god og svært viktig for både kunder og leverandører. Vi håper derfor at vi kan få denne dagen til å bli et fast element for Eyde-klyngen, samt at vi får videreutviklet denne dagen med både innhold og størrelse, sier Sveinung Aasheim, daglig leder i NAVIC Solutions.

Torsdag 8.juni ble Eyde-klyngens Leverandørdag arrangert for første gang, med et ønske om å gjøre kompetansen blant leverandørmedlemmene kjent.  Og for å se på mulighetene for en utvikling av kompetanse i fellesskap.   

Personlige relasjoner

- NAVIC Solutions er ny i nettverket, så det å starte med leverandørdagen gjør at vi raskt og effektivt kan etablere kontakt, forståelse av hvilke produkter, tjenester og kompetanse de ulike bedriftene representer. I og med at de ulike leverandørene også stiller med sentrale representanter for bedriftene, så er vi i stand til også å etablere viktige kontaktpunkter og personlige relasjoner som gjør at vi kan diskutere muligheter, samarbeid på en uformell og god måte, sier Aasheim.

Han tror dette kan akselerere prosesser, ved å løse eksisterende muligheter, skape nye ideer og samarbeid som ellers ville tatt lengre tid å få etablert og utviklet.    

Partner for industrien 

NAVIC Solutions leverer multidisipline engineering og prosjektledelse til både prosess -, metall -, og støperiindustrien.

- Rollen som NAVIC Solutions vil innta, er å være en partner for industrien innen denne type tjenester.  Vi har en tekst knyttet til vår logo som sier «Your challenges – our commitment».  Med dette mener vi at vi er en problemløser for våre kunder, sier Aasheim.

Han jobber frem en dialog med kundene rundt de utfordringene som de har, og sammen med kunden formulerer og beskriver de ulike løsninger for problemstillingene.

Ikke alltid tydelig løsning

- Resultatet blir da et underlag for en beslutning for et prosjekt, investering, eller en mindre endring som en da kan ta stilling til og iverksette videre prosjekter, investeringer og tiltak. Ofte kan vi se at ved starten av en prosess så vil både mål og løsning synes å være tydelig, men etter hvert som en fordyper seg så vil en se at målet og løsningen ikke var så tydelig allikevel, og det kan være mange flere faktorer som en må ta hensyn til for å løse problemstillingen, enn tidligere antatt, sier Aasheim.  

Han følger derfor en «stage-gate»-modell slik at risiko og usikkerhet blir redusert på en systematisk måte for både kunden og leverandør.

Leverer kompetanse 

Ofte leverer NAVIC også deler av et prosjekt eller kun en tjeneste. Det kan være tegningsunderlag, styrkeanalyse, innkjøpstjeneste, men i en kontekst av å gi kompetanse, kapasitet og merverdi for kunden.

Sveinung Aasheim har 25 år bak seg fra norsk industri innen produktutvikling og engineering fra en del større selskaper.  

 NAVIC Solutions som selskap, har noen av Eyde–klyngens kjernemedlemmer som  kunder. NAVIC har også samarbeid med leverandørbedrifter i Eyde-klyngen.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Relaterte nyhetssaker