Mingle med mening

Hvilken nytte har du av å møte Eyde-klyngens leverandører?

Leverandørdagen er en unik mulighet til å møtes på en uformell møteplass og knytte kontakter. Her kan du få mulighet til å møte mangfoldet i Eyde-klyngen, utnytte potensialet som finnes og på den måten øke konkurransekraften i en industri som kontinuerlig krever omstilling og nytenkning. 

Nyskapende

Leverandørbedriftene kan bidra med kompetanse som kan hjelpe til med å optimalisere, være energibesparende og nyskapende for prosessindustrien.

Nesten alle våre FoU-prosjekter er et samspill mellom store og små bedrifter. Denne dagen håper vi kan utløse både direkte samarbeid der og da, og kanskje mer langsiktige utviklingsløp.

Fagområdene

Fagområdene som er representert under samlingen er blant annet Robotiseringsløsninger, Digitalisering, Automasjon & IT, Elektrotjenester, Kontroll og styring av prosesser, Prediktivt vedlikehold, Sensorbasert overvåking, Vibrasjonsmålinger, Prosesskjøling og Varmegjenvinning, Forretningsutvikling og Kommersialisering, Engineering og Prosjektledelse.

Helene Falch Fladmark, daglig leder i Eyde-klyngen, vil også si noe om finansieringsmuligheter for samarbeidsprosjekter.

Meld deg på Leverandørdagen her innen 1.juni.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev