Foto: Gunstein Myre, Rethink Learning
Foto: Gunstein Myre, Rethink Learning

Disse bedriftene får hjelp til å vokse

Panterra, Diinef og Urdal Services har en ting til felles – de er mellomstore bedrifter som er valgt ut til å skape flere arbeidsplasser på Agder. Nå får de hjelp av de store til å trykke på gasspedalen.

I et nytt prosjekt satt i stand av Eyde-klyngen og GCE Node, er ti ulike bedrifter på Sørlandet valgt ut til å vokse. Metoden er enkelt og greit at de store selskapene bidrar som krevende kunder til god utvikling i vekstbedriftene. 

- GCE NODE og Eyde-klyngen driver dette arbeidet der vi ønsker at store bedrifter i regionen bidrar til utvikling av mindre bedrifter som har potensiale for sterk vekst og internasjonale markeder, sier Gunnar Kulia, en av de to prosjektlederne i næringslivets vekstprosjekt - ”Gründerskap i klynger”.  

Sammen med Magne Dåstøl, i GCE Node, skal han koble mellomstore bedrifter med en stor-kunde, og en mentor fra en tredje bedrift, som skal veilede den mellomstore bedriften fremover og oppover.

Opplever vekst

- Poenget er at vi skal vokse, sier Preben Guttormsen i Panterra.

Han har opplevd en vekst de siste tre månedene, og mener at å være del i dette prosjektet siden mai, har gitt bedriften mye hjelp.

- Dette legger klare føringer på at vi vokser videre. Å være med i dette prosjektet har gitt oss en ny måte å tenke strategi på, ved at vi har lært av de store, sier han.

Åpenheten som ligger til grunn for dette prosjektet, er alfa omega for å kunne lære av andre.

- Vi lærer mye av å diskutere med andre som er på et mye høyere nivå. Det er helt nytt for oss. Etter at vi kom inn i dette prosjektet, tenker vi vekst på en helt annen måte. Vi får en tung kompetanse bak oss og vi føler oss sett for første gang, sier Guttormsen.

Trykk på pedalen

- Det å delta i dette prosjektet og å ha Eirik Bergsvik som mentor, har har hjulpet oss til å ha rett fokus til rett tid. Og vi ser at timing er en stor del av å lykkes med vekst. Samarbeidet med MacGregor er både krevende for Diinef og en blåstempling som gir veldig bra respons fra andre kunder, sier Per Lindholdt, administererende direktør i Diinef.

Diinef, som produserer digital motorteknologi, er nye på markedet. Ved å få en erfaren mentor og en etablert storkunde i MacGregor, får de et ekstra trykk på gasspedalen.

 - Dette er rammen for at MacGregor som «krevende kunde» samarbeider med Diinef og hjelper dem i utvikling av kommersielt robuste løsninger.  I prosjektet får Diinef også støtte av den meget erfarne næringslivslederen Eirik Bergsvik, tidligere administrerende direktør i NOV, som fungerer som mentor, sier prosjektleder Gunnar Kulia.

- Hva får MacGregor ut av et slikt prosjekt?

- Vi har sammen startet et forskningsprosjekt med støtte fra Norges Forskningsråd der vi jobber for å tilpasse og videreutvikle Diinef sin teknologi til MacGregor sine produkter. For MacGregor, er det derfor viktig at de ikke bare lykkes med sin teknologi, men at de lykkes med å utvikle seg til en fullverdig leverandør for MacGregor. Dette prosjektet er derfor mitt i blinken i forhold til å oppnå dette, sier Eivind Gimming Stensland i MacGregor.

Stensland mener det er flere ting som skal på plass for å bli en fullverdig  leverandør og ha en bærekraftig drift.

Vinn-vinn

- For MacGregor sin del, er det viktig at bedriften er skalerbar og at de har de nødvendige kvalitetssystemer og støttefunksjoner på plass i tillegg til en attraktiv teknologi. Jeg tror derfor, å være med på et slikt prosjekt der man blir kurset i aktuelle temaer for oppstartbedrifter og får en mentor, gir en flott mulighet til å utvikle bedriften videre for å møte kravene fra en krevende kunde, slik som MacGregor. Særlig tror jeg dette med mentor er viktig, det å få en erfaren næringslivsleder til å se på bedriften med friske øyne. Det er kanskje det ekstra som skal til for å lykkes, mener Stensland.  

Han har sett på dette prosjektet som kun positivt.

- MacGregor er av den oppfatning at skal vi lykkes med introduksjon av Diinef sin teknologi inn i våre produkter, så må også Diinef lykkes som bedrift. Dette prosjektet er et godt bidrag til det. Det er en vinn-vinn situasjon, poengterer han. 

Sammen er vi sterkere

Sammen blir vi sterkere, er filosofien nå. Her er poenget at de mindre skal lære av de større. For å stå sterkt i konkurransen internasjonalt, må de større hjelpe til med å løfte de mindre. Erfarne mentorer fra næringslivet og store kunder som Seafront og Mac Gregor skal gi et nødvendig løft til bedriftene i regionen.

Krever omstilling

Omstillingen mange bedrifter må gjøre nå i nedgangstider hvor olje- og gassetterspørselen er mindre, gjør at de må levere på nye markeder. Dette er noe av grunnen til at næringsklyngen NODE fra olje- og gassektoren og Eyde-klyngen som representerer prosessindustrien, går hånd i hånd i dette satsningsområdet.

Norge har et godt rykte for å etablere nye forretninger, men de lykkes dårligere i å utvikle nye globalt voksende bedrifter. Dette samarbeidsprosjektet fra GCE Node og Eyde Cluster, støttet av Innovasjon Norge, har som mål å forsøke å endre dette. 

- Prosjektet trigget en stor interesse da den ble utlyst, sier Dåstøl.

Han er veldig fornøyd med å ha fått med noen av regionens beste topplederne til å være mentorer. Bedriftene og deres gründer-mentorer har hatt flere en-til-en møter for å diskutere hvordan de skal bli større. 

Fra Boston

Inspirasjonen til denne "gasspedalen" for bedriftene, er fra USA. I Boston har det berømte universitetet MIT (Massachusetts Institute of Technology) et suksessfullt gründerskapsprosjekt - Regional Entrepreneurship Acceleration Program (REAP). Altså et program som skal få fart i nyskapingen i konkrete regioner rundt om i verden. Det er åtte av dem i et pågående program, alle med omstillingsfokus:

 • Det oljetunge Sørvestlandet, fra Agder til Ålesund
 • Beijing
 • Tokyo
 • Bangkok
 • Al Madinah i Saudi-Arabia
 • Santiago i Chile
 • Wales
 • Ashod i Israel

Sentralt i prosjektet er MITs observasjoner på hvilke deler i gründerskapets økosystem som hjelper å løfte frem nye kunnskapsbaserte bedrifter og skape nye jobber.  

- Vi ønsker å teste og utvikle vekststrategier inspirert av MIT REAP, hvor fokuset har skiftet fra antall start-ups til bedrifter med vekstpotensial, såkalte scale-ups, sier Gunnar Kulia, prosjektleder i Eyde-klyngen.

Universitetet i Agder er derfor også koblet opp mot prosjektet.

De treffer

Å satse på mange små, bærer mindre frukter enn å gi mer næring til noen få mellomstore.

- For å få en innovasjon, er det et mye større potensiale å satse på de mellomstore bedriftene og løfte disse kompetansemessig. Jeg mener at de treffer med det de gjør nå, medgir Guttormsen i Panterra.

Dette er bedriftene på Agder som skal vokse:

 • Trilobite
 • Smart Inspection
 • Effera
 • Urdal Services
 • Panterra
 • GSG Offshore
 • Castor Drilling Solution
 • Red Rock
 • Diinef
 • Høst verdien i avfall  

Les i FVN 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev