Åpner dørene for mer deling

Nordic Dør er Norges største dørprodusent. Å være med i en treklynge, åpner flere dører for bedriften, sier Roy Reme, administrerende direktør for Nordic Door, som har vært med på å snu bedriften fra tap til opptur.

Fra 2014 til 2016 forbedret Nordic resultatene fra nesten 10 millioner i minus, til over 15 millioner i pluss. Det ble en tøff snuoperasjon for bedriften og administrerende direktør Roy Reme. Men etter en rekke interne forbedringer, en fusjon og noen liter cola senere, har bedriften i 2017 et forbedret resultat med 25 millioner kroner, fra 10 millioner i minus i 2014. 

Produserer mindre feil

Oppskriften er at bedriften nå produserer mindre feil. Læringskurven har vært bratt, men nettverkene har vært gull verdt for Nordic.

- Vi har en treklyngegruppe som vi er aktive i. Vi deltar også i Eyde-klyngens møter og samlinger for Lean, HR og vedlikehold. Hovedformålet vårt er at vi ønsker å komme med i et miljø som stimulerer til nytenkning, i stedet for å sitte på hver vår tue, sier Reme.

Tenker nytt

Nytenkning har ført med seg en rekke forbedringer. Dette har hatt direkte innvirkning på budsjettet. At andre trerelaterte bedrifter i Lyngdal, som er med i klyngen, har hatt medvind, påvirker også Nordic positivt. 

Nå vil han få Nordic opp i hele 500 millioner i omsetning i løpet av de neste tre årene.

Skreddersyr

Nordic leverer dører til store prosjekter som skoler, sykehus, barnehager og hoteller. Nordic Door rigget seg for å bli landets beste totalleverandør, da de åpnet døren for en fusjon med LG Quick Lager AS i Kristiansand. Nå leverer de blant annet også ytterdører og dører i stål. 

- Vi leverer skreddersydde løsninger. Ingen prosjekter eller dører er like. Kunden bestemmer i stort omfang sluttproduktet, og vi er bevisst kompleksiteten fra bestilling til ferdig produkt. Nå har vi et mye bedre system enn før og får derfor en bedre flyt i hele organisasjonen, sier Reme, som skryter av hva deling av erfaring og kunnskap kan skape av verdi for andre.

Bygger hverandre gode

 

- Vi har brukt Lean for å unngå sløseri. Helt fra start til produksjon. Vi har blitt stimulert av hva "sunn fornuft" satt i system kan gjøre med bunnlinja. Fordelen med Lean og Eyde Treklynga er at vi har en arena for å dele erfaringer, og når det ikke er noe hemmelighetskremmeri blant medlemmene, bygger vi hverandre gode, konkluderer Reme. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev