Kåret til årets bedrift

Nordic Dørfabrikk er kåret til årets bedrift i 2016 av Norsk Trevare.

 2016 ble et rekordår både når det gjelder omsetning, og ikke minst resultat for bedriften Nordic Dørfabrikk. Mye av suksessen skyldes et aktivt arbeid med Lean, og med å utvikle den menneskelige ressursen. Dette lå til grunn for at de gikk av med seieren i konkurransen til Norsk Trevare - "Det gylne sagblad".

Jobber bevisst med HMS

- De ansattes arbeid og engasjement i forbedringsarbeidet, har vært vesentlig for bedriftens fremgang. Bedriften jobber bevist med HMS, og har ordninger som legger til rette for personer med nedsatt funksjonsevne og for småbarnsforeldre som ønsker fleksible arbeidsordninger. Det er lavt sykefravær og liten utskifting av arbeidskraft, meddeler Nordic Dørfabrikk i en pressemelding.

Bedriften holder til i Lyngdal i Vest-Agder. Fabrikkens historie går langt tilbake i tid med møbelproduksjon, men siden 1993 har fabrikken utelukkende konsentrert sin produksjonen om innvendige dører.

Nordic Dørfabrikk AS sysselsatte ved utgangen  av 2016  122 årsverk og passerte for første gang 200 mill i omsetning. De har egen salgsavdeling i Danmark, karmfabrikk i Litauen og medeier i Svenske Nordic Dörrfabrik AB.

Stor konkurranse

Bedriften jobber i et marked med stor internasjonal konkurranse, men klarer å svare på denne konkurransen, og i tillegg konkurrere på eksportmarkedet.

Bedriften ligger i forkant når det gjelder produkt- og miljødokumentasjon, og har brukt store ressurser på testing og sertifisering.

Eksempel til etterfølgelse

For å kunne vinne bransjens gjeveste pris, må disse kriteriene legges til grunn:

Bedriften må i året som har gått ha utrettet noe som kan være et eksempel til etterfølgelse for andre bedrifter i bransjen, ved at den har utmerket seg på et eller flere av følgende områder:

  1. Markedsføring, har funnet nye og utradisjonelle veier.
  2. Vært i forkant når det gjelder teknologisk utvikling, produksjonsstyring eller lignende.
  3. Vært et eksempel når det gjelder rekruttering, samt opplæring og utvikling av mennesker i bedriften.
  4. Har utmerket seg når det gjelder produktutvikling.
  5. Har gjort en innsats på eksportmarkedet.
  6. Gjort en innsats når det gjelder miljø, omstilling og samarbeid.
  7. Vært et eksempel når det gjelder god lønnsomhet.

Det er ingen forutsetning at alle punktene skal oppfylles.

 

På bildet: Salgs- og markedssjef Edgar Haugskott mottar prisen på vegne av hele Nordic Dørfabrikk AS av Jannis Barbantonis, direktør i Norsk Trevare.

Meld deg på vårt nyhetsbrev